Tätort centrum

Välkommen till rektorsområde Tätort centrum! Här har vi barnen och eleverna i centrum!

På våra fem enheter arbetar kompetenta pedagoger som med hjärta och erfarenhet bygger en skola där våra 1200 barn och elever får möjlighet att nå sina mål. Detta är kärnan i vår profil; Kunskap genom hållbart lärande.

Vi arbetar för att barn och elever ska bli hållbara människor: lära känna sig själva, hitta lusten att lära och tro på sin förmåga att skapa en egen framtid. Här ska de få stimulansen de behöver för att komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Tillsammans skapar vi verktyg för framtidskompetenser genom att vara en förskola och skola i samklang med samtiden och framtiden. Vi är i ständig utveckling för att kunna erbjuda varierad undervisning av hög kvalitet.

I rektorsområdet ingår:
Granlunda förskola, Solrosens förskola, Liljeskolan

Bildningsförvaltningen