Västervångs grundsärskola

I grundsärskolan på Västervångskolan går elever som i huvudsak läser inriktning ämne. Grundsärskolan är lokalt integrerad på Västervångskolan och är uppdelad i åldersblandade grupper i skolår 4-9.

I varje grupp arbetar lärare eller speciallärare och en eller två förskollärare/pedagogiska assistenter. Verksamheten har nära samarbete med grundskolan.
Elever i grundsärskolan kan också få sin undervisning som integrerad i en grundskoleklass i någon av kommunens grundskolor.

Kontakta rektor eller besök Västervångskolans sidor på kommunens webbplats för mer information.

Västervångskolan

Bildningsförvaltningen