Sjöviksskolans grundsärskola

I Sjöviksskolans grundsärskola går elever som i huvudsak läser inriktning ämne, åk 1-3, samt elever som i huvudsak läser ämnesområde, åk 1-9.

Grundsärskolan är lokalt integrerad på Sjöviksskolan och är uppdelad i åldersblandade grupper i skolår 1-9. I varje grupp arbetar en lärare tillsammans med förskollärare och/eller elevassistenter.

Elever i grundsärskolan kan också få sin undervisning som integrerad i en grundskoleklass i någon av kommunens grundskolor.

Kontakta rektor eller besök Sjöviksskolans sidor på kommunens webbplats för mer information.

Sjöviksskolan

Bildningsförvaltningen