Specialkost och anpassade måltider i förskola och skola

Barn, elever och personal som på grund av allergi, intolerans, sjukdom eller andra skäl inte kan äta den vanliga maten i förskolan eller skolan kan få specialkost eller anpassade måltider. Det kan till exempel vara mat fri från gluten, mjölkprotein eller ägg.

  • Specialkost är en kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd som till exempel allergi eller intolerans mot gluten, mjölkprotein eller ägg.
  • Anpassade måltider är när kosten behöver avvika från normalkosten och/eller den ordinarie måltidssituationen, till exempel på grund av ett selektivt ätande eller medicinering.

När du gör en beställning av specialkost eller anpassad måltid ska du alltid bifoga en kopia på ett intyg som tydligt styrker behovet av specialkost. Intyget ska komma från legitimerad sjukvårdspersonal i Sverige.

Det går även bra att bifoga en journalkopia från en patientjournal. Då är det viktigt att den medicinska diagnosen eller orsaken till behovet framgår.

Intyg och journalkopior får vara max 24 månader gamla när beställningen av specialkost görs. (Enda undantaget är vid diagnosen celiaki, då det går bra att skicka in även äldre intyg. Detta eftersom celiaki är en livslång diagnos).

Beställ specialkost och anpassade måltider via kommunens e-tjänst (självbetjäningssida).