Föreningsbidrag inom En miljon idéer

En förening har möjlighet att lämna förslag till medborgarbudgeten En miljon idéer för både fysisk investering och sociala arrangemang och aktiviteter.

Föreningsbidraget inom En miljon idéer möjliggör för föreningarna att själva genomföra sina förslag som röstas fram.

Förslag från föreningar om fysiska investeringar som röstas fram (exempelvis lekplatser och hinderbanor), innebär att bidrag betalas till föreningen, som sedan själv står för byggande och underhåll.

Målsättningen är att erbjuda ett bredare stöd till föreningslivet på landsbygden. Sociala arrangemang och aktiviteter kan vara sådant som profilerar och marknadsför området eller ökar trivseln, till exempel: föreläsning eller utbildning, matmarknad, läxläsning, fysisk träning, prova på sport, komikerkväll, teater, konsert med mera.

  • Det totala föreningsbidraget inom En miljon idéer uppgår under år 2024 respektive 2025 till 250 000 kronor och ska täcka både fysiska investeringar och sociala arrangemang och aktiviteter.
  • Förslag på sociala arrangemang och aktiviteter kan endast lämnas av föreningar.
  • En förening kan få bidrag på max 20 000 kronor per år för socialt arrangemang eller aktivitet.

En miljon idéer definierar en förening på samma sätt som man gör i kultur- och fritidsnämndens antagna ”Bidragsregler för föreningar inom Trelleborgs kommun”. Föreningen ska uppfylla följande krav för att få bidrag inom En miljon idéer:

  • Har antagit skriftliga stadgar.
  • Har haft årsmöte där verksamhets- och revisionsberättelser samt resultat- och balansräkning har godkänts.
  • Har minst tio matrikelförda medlemmar.
  • Har verksamhet som bedrivs under större delen av året.

Mer information om fysiska investeringar och sociala arrangemang och aktiviteter finns på sidan:

Ramar för idéskapandet