Ramar för idéskapandet

För Trelleborgs kommuns medborgarbudget finns, förutom den geografiska uppdelningen i södra och norra landsbygdsområdena, ramar för idéskapandet eller så kallade kriterier.

En miljon idéer ska resultera i fysiska investeringar (föreslås av enskilda medborgare eller föreningar) eller sociala arrangemang och aktiviteter (föreslås av föreningar). Dessa kriterier gäller för 2024 och 2025 års medborgarbudget.