Så går det till

Trelleborgs kommun följer med En miljon idéer Sveriges kommuner och regioners modell för medborgarbudget.

För Trelleborgs kommuns medborgarbudget finns, förutom den geografiska uppdelningen i södra och norra landsbygdsområdena, ramar för idéskapandet eller så kallade kriterier.

Ramar för idéskapande, kriterier

Tidplan 2024

I år genomförs En miljon idéer i Trelleborgs kommuns södra landsbygdsområde. Förslagsinlämningen startade den 15 februari. Mellan den 15 april och 15 maj kommer röstningen att pågå. Närmre information om tidplanen finns under rubriken Så går det till.

1. Idéskapande - lämna in dina förslag, 15 februari - 15 mars

2. Kommunen bearbetar förslagen utifrån kriterier och för dialog med berörda, 15 mars - 15 april

3. Medborgarna röstar på förslagen, 15 april - 15 maj

4. Förslagen beslutas politiskt

5. Förslagen genomförs

6. Det färdiga förslaget invigs

Vem får lämna förslag och vem får rösta

Alla medborgare oavsett ålder som är bosatta, går i skola, arbetar, har släktingar eller på annat sätt har koppling till det aktuella området får lov att lämna förslag.

Även föreningar får lov att lämna förslag genom En miljon miljon idéers föreningsbidrag. Mer information om föreningsbidraget finns på sidan:
Föreningsbidrag inom En miljon idéer

Femtio röster för att gå vidare

Från och med 2024 års medborgarbudget behövs 50 röster för att ett förslag ska bli aktuellt för genomförande.

Alla medborgare, fastighetsägare och näringsidkare inom det aktuella geografiska området får rösta – även barn under 18 år. Barn som röstar ska vara stora nog att förstå och själva vilja vara med och rösta. Det är upp till varje familj att bedöma om barnet är moget att rösta eller inte. Varje person får lägga tre röster.

Skälet till att varje person har flera röster är att erfarenheten visar att medborgarna oftast lägger sin första röst på sitt eget förslag. De andra rösterna fördelas mer solidariskt.

Resultatet av rösterna fastställer delvis prioriteringsordning av åtgärderna. Orter som inte fått medel från En miljon idéer tidigare kommer att prioriteras, så att hela landsbygden gynnas av En miljon idéer.

En miljon idéer

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen