Så går det till

Trelleborgs kommun följer med En miljon idéer Sveriges kommuner och regioners modell för medborgarbudget.

För Trelleborgs kommuns medborgarbudget finns, förutom den geografiska uppdelningen i södra och norra landsbygdsområdena, ramar för idéskapandet eller så kallade kriterier.

Ramar för idéskapande, kriterier