Södra landsbygdsområdet

En miljon idéer genomförs uppdelat i geografiska områden, med ett område i taget. Tanken är att kommunens medborgare engagerar sig i sin lokala närhet och får möjlighet att verkligen påverka den. Södra landsbygdsområdet sträcker sig från Gislöv och Simremarken, över Smygehamn och Klagstorp till Beddingestrand.

Genomförda förslag

Utegym i Skateholm

Ett utegym i Skateholm, där den gamla stugbyn låg, blev det andra färdigställda förslaget i södra landsbygdsområdet. Förslagsställarna bor i området och har önskat att området utvecklas för lek och motion med ett familjeanpassat utegym. Invigningen ägde rum den 26 mars 2021.

Bro över Diesbäcken i Beddingestrand

Just ovanför stranden går en promenadstig som året om används av många både boende och turister. Förslaget som lämnades in av boende i området, innehöll önskemål om att underlätta för dem som använder strandpromenaden och har därför stor betydelse för tillgänglighet och trivsel.

Se filmen om bron över Diesbäcken.

Syntolkad version av filmen

Röstningen avslutad

Röstningen för södra landsbygdsområdet startade den 1 juni och pågick till den 14 juni.

Förslag som genomförs

Sammanlagt har det kommit in över tre tusen röster till de 24 förslagen. Budgeten för södra landsbygdsområdet medger att de första sex förslagen i listan listan nedan kommer att genomföras.

Hela listan över förslag och antal röster:

 • Multiarena Gislövs IF – 746
 • Klimatsmart el Torpalängan – 531
 • Bro över Diesbäcken – 459
 • Barnens Pärla Beddingestrand – 292
 • Naturlekplats Gislövs strandmark – 209
 • Utegym Skateholm – 152
 • Badflotte Simremarken – 102
 • Äventyrslekplats Grönan – 99
 • Pilträd Söderslätt – 88
 • Träningshinderbana Smygehamn – 88
 • Lekplats Klagstorp – 79
 • Solceller S. Åby – 78
 • Gångstig till Grönan i Klagstorp – 71
 • Boulebanor Beddingestrand – 69
 • Lekplats St Beddinge – 55
 • Utegym Smygehamn – 51
 • Äppellund Skateholm – 50
 • Mindre Skatepark Smygehamn – 49
 • Utveckla Äspöbadet – 29
 • Hundrastplats Smygehamn – 24
 • Tennisbana i Smygehamn – 13
 • Lekplats Fågelvägarna Smygehamn – 10
 • Äng Smygehamn – 7
 • Klätterställning Smygehamn – 7
En miljon idéers södra landsbygdsområde sträcker sig från Gislöv och Simremarken, över Smygehamn och Klagstorp till Beddingestrand.

Bilden nedan visar tydligare var gränsen för södra landsbygdsområdet går i väster.

Kommunledningsförvaltningen