Södra landsbygdsområdet

En miljon idéer genomförs uppdelat i geografiska områden, med ett område i taget. Tanken är att kommunens medborgare engagerar sig i sin lokala närhet och får möjlighet att verkligen påverka den. Södra landsbygdsområdet sträcker sig från Gislöv och Simremarken, över Smygehamn och Klagstorp till Beddingestrand.

Genomförda förslag

Multiarena och utegym i anslutning till Gislövs Idrottsplats

”Multiarena och utegym i anslutning till Gislövs Idrottsplats. En träningsanläggning tillgänglig för alla i Gislöv med flera. Anläggningen bör innehålla multiarena och utegym för att kunna kombinera muskel- med konditionsträning och lek.” Så löd förslagsställarens formulering på idén om den multiarena med utegym som färdigställdes under sommaren 2021.

Den officiella invigningen kommer att äga rum under våren 2022, men anläggningen är klar att använda för alla som vill.

Lekplats vid restaurang Pärlan i Beddingestrand

Förslaget från Elina Kudule löd: ”Ge liv till den förfallna lekplatsen vid Pärlan genom renovering och förnyelse, så barnen kan sparka boll och gunga igen. Även renovering av volleybollplanen och badmintonnät. Alla underbara träd lämnas, men nya mål, gungor och picknickbord/bänkar sätts ut.”

Även eleverna i Smygeskolan årskurs 4 och 6, år under 2020 lämnade förslag om lekplatsen.

Naturlekplats vid Gislövs strandmark

Helen Lignell står bakom förslaget om en mindre naturlekplats. Lekplatsen ska enligt förslaget erbjuda rolig lek som utvecklar koordination, motorik, balans och framför allt skapa rörelse. Villaägarföreningen har också medverkat i framtagandet av förslaget.

Naturlekplatsen är uppförd på kommunens mark vid badplatsen och utformad för att smälta väl in i miljön och inte påverka naturen.

Utegym i Skateholm

Ett utegym i Skateholm, där den gamla stugbyn låg, blev det andra färdigställda förslaget i södra landsbygdsområdet. Förslagsställarna bor i området och har önskat att området utvecklas för lek och motion med ett familjeanpassat utegym. Invigningen ägde rum den 26 mars 2021.

Bro över Diesbäcken i Beddingestrand

Just ovanför stranden går en promenadstig som året om används av många både boende och turister. Förslaget som lämnades in av boende i området, innehöll önskemål om att underlätta för dem som använder strandpromenaden och har därför stor betydelse för tillgänglighet och trivsel.

Se filmen om bron över Diesbäcken.

Syntolkad version av filmen

Röstningen avslutad

Röstningen för södra landsbygdsområdet startade den 1 juni och pågick till den 14 juni.

Förslag som genomförs

Sammanlagt har det kommit in över tre tusen röster till de 24 förslagen. Budgeten för södra landsbygdsområdet medger att de första sex förslagen i listan listan nedan kommer att genomföras.

Hela listan över förslag och antal röster:

 • Multiarena Gislövs IF – 746
 • Klimatsmart el Torpalängan – 531
 • Bro över Diesbäcken – 459
 • Barnens Pärla Beddingestrand – 292
 • Naturlekplats Gislövs strandmark – 209
 • Utegym Skateholm – 152
 • Badflotte Simremarken – 102
 • Äventyrslekplats Grönan – 99
 • Pilträd Söderslätt – 88
 • Träningshinderbana Smygehamn – 88
 • Lekplats Klagstorp – 79
 • Solceller S. Åby – 78
 • Gångstig till Grönan i Klagstorp – 71
 • Boulebanor Beddingestrand – 69
 • Lekplats St Beddinge – 55
 • Utegym Smygehamn – 51
 • Äppellund Skateholm – 50
 • Mindre Skatepark Smygehamn – 49
 • Utveckla Äspöbadet – 29
 • Hundrastplats Smygehamn – 24
 • Tennisbana i Smygehamn – 13
 • Lekplats Fågelvägarna Smygehamn – 10
 • Äng Smygehamn – 7
 • Klätterställning Smygehamn – 7
En miljon idéers södra landsbygdsområde sträcker sig från Gislöv och Simremarken, över Smygehamn och Klagstorp till Beddingestrand.

Bilden nedan visar tydligare var gränsen för södra landsbygdsområdet går i väster.

Kommunledningsförvaltningen