Södra landsbygdsområdet

En miljon idéer kommer att genomföras uppdelat i geografiska områden, så att man tar ett område i taget. Tanken är att kommunens medborgare engagerar sig i sin lokala närhet och nu får möjlighet att verkligen påverka den. Området sträcker sig från Gislöv och Simremarken, över Smygehamn och Klagstorp till Beddingestrand.

En miljon idéers södra landsbygdsområde sträcker sig från Gislöv och Simremarken, över Smygehamn och Klagstorp till Beddingestrand.

Bilden nedan visar tydligare var gränsen för södra landsbygdsområdet går i väster.

Röstningen avslutad

Röstningen för södra landsbygdsområdet startade den 1 juni och pågick till den 14 juni.

Minst fem förslag genomförs

Åtminstone fem förslag blir verklighet, eftersom den totala medborgarbudgeten är på fem miljoner kronor och inget förslag får kosta mer än en miljon kronor. Därför kan vi räkna med att de fem förslag som fått flest röster med största sannolikhet kommer att bli verklighet. Dessa fem är:

 1. Multiarena vid Gislövs idrottsplats
 2. Klimatsmart el till Torpalängan
 3. Bro över Diesbäcken
 4. Barnens Pärla i Beddingestrand
 5. Naturlekplats på Gislövs strandmark

Noggrann kostnadsberäkning

Sammanlagt har det kommit in över tre tusen röster till de 24 förslagen. Exakt hur många förslag som den avsatta summan pengar kommer att räcka till är i nuläget lite svårt att säga. En arbetsgrupp inom kommunen håller på att noggrant granska förslagen, för att göra en kostnadsberäkning. Förhoppningsvis kommer pengarna att räcka till ytterligare några av förslagen, men något löfte vågar arbetsgruppen inte ge.

Hela listan över förslag och antal röster:

 • Mulitarena Gislövs IF – 746
 • Klimatsmart el Torpalängan – 531
 • Bro över Diesbäcken – 459
 • Barnens Pärla Beddingestrand – 292
 • Naturlekplats Gislövs strandmark – 209
 • Utegym Skateholm – 152
 • Badflotte Simremarken – 102
 • Äventyrslekplats Grönan – 99
 • Pileträd Söderslätt – 88
 • Träningshinderbana Smygehamn – 88
 • Lekplats Klagstorp – 79
 • Solceller S. Åby – 78
 • Gångstig till Grönan i Klagstorp – 71
 • Bouelbanor Beddingestrand – 69
 • Lekplats St Beddinge – 55
 • Utegym Smygehamn – 51
 • Äppellund Skateholm – 50
 • Mindre Skatepark Smygehamn – 49
 • Utveckla Äspöbadet – 29
 • Hundrastplats Smygehamn – 24
 • Tennisbana i Smygehamn – 13
 • Lekplats Fågelvägarna Smygehamn – 10
 • Äng Smygehamn – 7
 • Klätterställning Smygehamn – 7

Kommunledningsförvaltningen