Södra landsbygdsområdet

En miljon idéer genomförs uppdelat i geografiska områden, med ett område i taget. Tanken är att kommunens medborgare engagerar sig i sin lokala närhet och får möjlighet att verkligen påverka den. Södra landsbygdsområdet sträcker sig från Gislöv och Simremarken, över Smygehamn och Klagstorp till Beddingestrand.

Under år 2022 genomförs medborgarbudgeten En miljon idéer på nytt i Trelleborgs kommuns södra landsbygdsområde.

Förslagsperioden avslutades den 15 mars. Röstningen startade den 14 april och pågick till den 1 maj.

Vinnande förslag 2022

De åtta förslag som efter röstningen är först ut för att genomföras är:

 • Södra Åby – Aktivitetscentrum i hjärtat av Söderslätt / Södra Åby
 • Fjärdingslöv och Gylle – Lekplats/mötesplats vid Fjärdingslöv Gylle fotbollsplan
 • Klagstorp – Äventyrslekplats på Grönan, Klagstorp
 • Stora Beddinge – Lekplats
 • Lilla Jordberga – Projekt Lekplats
 • Klagstorp – Multiarena på Klagstorps skola
 • Smygehamn – ”Trallvänlig” promenad vid före detta grusgrop i Smygehamn
 • Beddingestrand – Motionsspår Beddingestrand

Kriteriet om att orter som inte tidigare fått ta del av medborgarbudgeten ska prioriteras, gör att antal röster inte ensamt styr vilka förslag som kommer att genomföras.

När kostnaderna för de olika projekten blivit tydligare, går arbetet för att eventuellt kunna genomföra fler förslag vidare. Detta görs med hänsyn till antal röster och kostnader för förslagen. Om budgeten medger att fler förslag kan genomföras, meddelas det senare.

  • Södra Åby – Aktivitetscentrum i hjärtat av Söderslätt / Södra Åby – 176
  • Fjärdingslöv och Gylle – Lekplats/mötesplats vid Fjärdingslöv Gylle fotbollsplan – 144
  • Klagstorp – Äventyrslekplats på Grönan, Klagstorp – 122
  • Klagstorp – Multiarena på Klagstorps skola – 119
  • Smygehamn – Trallvänlig promenad fd grusgrop i Smygehamn – 115
  • Beddingestrand – Motionsspår Beddingestrand – 108
  • Klagstorp – Lekplats i Klagstorp – 97
  • Stora Beddinge – Lekplats – 73
  • Beddingestrand – Basketplan i Beddingestrand – 54
  • Skateholm – Enkel aktivitetsbana för barn vid utegymmet i Skateholm – 50
  • Lilla Jordberga – Projekt Lekplats – 49
  • Smygehamn – Hinderbana för barn i Smygehamn – 35
  • Skateholm – Hinderbana i Skateholm – 29
  • Skateholm – Sittplatser och plankläggning bryggan i Skateholm – 28
  • Gislöv – Gångbro över bäck vid stranden nedanför Strandmarksvägen – 28
  • Smygehamn – Bärbuskar nära Smygeskolan – 10
  • Beddingestrand – Enklare omklädningsrum vid Pärlan – 10
  • Skateholm – Hundrastgård på Skateholm gamla busstation – 10
  • Smygehamn – Frisbeegolf i Smyge – 8
Åtta förslag på landsbygden är vinnarna och kommer att genomföras inom ramen för 2022 års medborgarbudget En miljon idéer. Punkterna på kartan visar de platserna för förslagen.
En miljon idéers södra landsbygdsområde sträcker sig från Gislöv och Simremarken, över Smygehamn och Klagstorp till Beddingestrand.

Genomförda förslag från medborgarbudgeten 2020

Klimatsmart el på Torpalängan i Smygehamn

Förslaget om klimatsmart el på Torpalängan i Smygehamn lämnades in av Östra torps alliansförening för att bidra till ett hållbart samhälle och samtidigt till att kommande generationer får uppleva den gemenskap och glädje som finns i Smygehamns föreningar och på Torpalängan. Taket var ålderstiget och en nyanläggning av taket blev tvungen, innan solcellerna äntligen kom på plats.

Multiarena och utegym i anslutning till Gislövs Idrottsplats

”Multiarena och utegym i anslutning till Gislövs Idrottsplats. En träningsanläggning tillgänglig för alla i Gislöv med flera. Anläggningen bör innehålla multiarena och utegym för att kunna kombinera muskel- med konditionsträning och lek.” Så löd förslagsställarens formulering på idén om den multiarena med utegym som färdigställdes under sommaren 2021.

Den officiella invigningen kommer att äga rum under våren 2022, men anläggningen är klar att använda för alla som vill.

Lekplats vid restaurang Pärlan i Beddingestrand

Förslaget från Elina Kudule löd: ”Ge liv till den förfallna lekplatsen vid Pärlan genom renovering och förnyelse, så barnen kan sparka boll och gunga igen. Även renovering av volleybollplanen och badmintonnät. Alla underbara träd lämnas, men nya mål, gungor och picknickbord/bänkar sätts ut.”

Även eleverna i Smygeskolan årskurs 4 och 6, år under 2020 lämnade förslag om lekplatsen.

Naturlekplats vid Gislövs strandmark

Helen Lignell står bakom förslaget om en mindre naturlekplats. Lekplatsen ska enligt förslaget erbjuda rolig lek som utvecklar koordination, motorik, balans och framför allt skapa rörelse. Villaägarföreningen har också medverkat i framtagandet av förslaget.

Naturlekplatsen är uppförd på kommunens mark vid badplatsen och utformad för att smälta väl in i miljön och inte påverka naturen.

Utegym i Skateholm

Ett utegym i Skateholm, där den gamla stugbyn låg, blev det andra färdigställda förslaget i södra landsbygdsområdet. Förslagsställarna bor i området och har önskat att området utvecklas för lek och motion med ett familjeanpassat utegym. Invigningen ägde rum den 26 mars 2021.

Bro över Diesbäcken i Beddingestrand

Just ovanför stranden går en promenadstig som året om används av många både boende och turister. Förslaget som lämnades in av boende i området, innehöll önskemål om att underlätta för dem som använder strandpromenaden och har därför stor betydelse för tillgänglighet och trivsel.

Se filmen om bron över Diesbäcken.

Syntolkad version av filmen

Mer om 2020 års medborgarbudget

 • Röstningen startade den 1 juni och pågick till den 14 juni. Sammanlagt kom det in över tre tusen röster.

  • Multiarena Gislövs IF – 746
  • Klimatsmart el Torpalängan – 531
  • Bro över Diesbäcken – 459
  • Barnens Pärla Beddingestrand – 292
  • Naturlekplats Gislövs strandmark – 209
  • Utegym Skateholm – 152
  • Badflotte Simremarken – 102
  • Äventyrslekplats Grönan – 99
  • Pilträd Söderslätt – 88
  • Träningshinderbana Smygehamn – 88
  • Lekplats Klagstorp – 79
  • Solceller S. Åby – 78
  • Gångstig till Grönan i Klagstorp – 71
  • Boulebanor Beddingestrand – 69
  • Lekplats St Beddinge – 55
  • Utegym Smygehamn – 51
  • Äppellund Skateholm – 50
  • Mindre Skatepark Smygehamn – 49
  • Utveckla Äspöbadet – 29
  • Hundrastplats Smygehamn – 24
  • Tennisbana i Smygehamn – 13
  • Lekplats Fågelvägarna Smygehamn – 10
  • Äng Smygehamn – 7
  • Klätterställning Smygehamn – 7

Kommunledningsförvaltningen