En miljon idéer genomförs uppdelat i geografiska områden, med ett område i taget. Tanken är att kommunens medborgare engagerar sig i sin lokala närhet och får möjlighet att verkligen påverka den. Södra landsbygdsområdet sträcker sig från Gislöv och Simremarken, över Smygehamn och Klagstorp till Beddingestrand.

Röstningen är avgjord. Vi har ett resultat!

Röstningen för 2024 års medborgarbudget pågick mellan 15 april och 15 maj. Efter genomgång av resultatet från röstningen och med hänsyn till ramar och kriterier, står det klart att följande förslag om investeringar kommer att genomföras:

 • Klagstorp – utegym och padbol på idrottsplatsen, 178 röster
 • Smygehamn – naturlekplats i Grusgropen , 123 röster
 • Bösarp – naturhinderbana, 81 röster
 • Stora Isie – utveckla lekplatsen och fotbollsplanen, 71 röster
 • Beddingestrand – hjärtstartare, 70 röster
 • Böste – grillplats och sittplatser, 59 röster

Dessutom kommer samtliga föreningsförslag, som fick över 50 röster i medborgarbudgeten, att få bidrag för sina investeringar eller sociala aktiviteter och arrangemang. Dessa är:

 • Gislöv Modeshög – Gislövs IP – belysning, 269 röster
 • Böste – altanfestival i Böste, 159 röster
 • Beddingestrand – sommartennis, 154 röster
 • Gislövs strandmark – tillgänglighetsanpassning klubbstugan, 99 röster
 • Beddingestrand – Barnens dag 2024, 97 röster
 • Smygehamn – akustik och energimiljö Torpalängan, 96 röster
 • Södra området – Hittaut, 87 röster
 • Stora Beddinge – Hjärtstartare och pysseldag, 85 röster
 • Smygehamn – IT-utbildning för seniorer, 70 röster
 • Gylle-Fjärdingslöv – bidrag för att kunna hyra Sockenstugan, 59 röster
 • Södra Åby – HLR-utbildning, 58 röster
 • Jordberga – arrangemang med Sustainable poetry, 50 röster

Aktivitetscentrum i hjärtat av Söderslätt

Genomförda förslag från medborgarbudgeten 2022

Södra Åby - aktivitetscentrum i hjärtat av Söderslätt

Ulla-Britt Olofsson och hennes grannar lämnade tillsammans in förslaget om aktivitetscentrum i hjärtat av Söderslätt. Det började med att barnen önskade fotbollsmål till fotbollsplanen. Så kom tonåringarna och önskade ett utegym och de lite äldre en boulebana. Här samlas ung som gammal för gemenskap mellan generationer.

Multiarena i Klagstorp

Klagstorps skola lämnade in förslaget om en multiarena på skolgården och fick 119 röster. Målsättningen var att skapa en mötesplats som stimulerar social utveckling och fysisk rörelse. På multiarenan kan man spela fotboll, basket, innebandy och handboll.

Bänk på badbryggan i Skateholm

En privatperson i Skateholm lämnade in förslaget om en bänk på bryggan. Tanken med bänken är att underlätta vid bad och göra det möjligt att njuta av utsikten. Förslaget fick 28 röster.

Lilla Jordberga, upprustning av lekplats

Förslaget lämnades in av boende i Lilla Jordberga och genomfördes tillsammans med vägföreningen. Lekplatsen som fanns på platsen byttes ut mot nya redskap och vägföreningen byggde fler sittplatser. Området blev klart under sommaren 2023.

Smygehamn hinderbana

Förslaget lämnades in av boende i Smygehamn, för att skapa en mötesplats för både barn och unga. Det finns idag ett utegym i området så en hinderbana för barn gör det möjligt för hela familjen att främja rörlighet och motion. Hinderbanan blev klar under sommaren 2023.

Motionsspår vid Beddingestrand och Skateholm

Förslaget att märka upp ett motionsspår vid Beddingestrand och Skateholm kom in av en boende i Beddingestrand. Förslaget fick 108 röster. Motionsspåren består av tre olika slingor på 3, 5 och 6,5 kilometer. Starten är vid Bedinge Golfklubb och den längsta slingan går ändå bort till Fårbackarna.

Lekplats, aktivitetsbana, vid utegymmet i Skateholm

Förslaget att bygga en liten lekplats i Skateholm lämnades in av en boende i Skateholm. Förslaget fick 50 röster. Lekplatsen är byggt bredvid utegymmet. Platsen består av ett litet klättertorn med anslutande linbana.

Basketplan i Beddingestrand: Thurevallen

Förslaget att bygga en basketplan på Thurevallen kom in av en boende i Beddingestrand. Förslaget fick 54 röster. Basketplanen blev klart under sommaren 2023 och passar barn i de yngre åldrarna. Det finns tre olika korgar beroende på ålder och svårhetsgrad.

Lekplats/mötesplats vid Fjärdingslöv Gylle fotbollsplan

Förslagsställarna ville skapa en mötesplats för att leka aktivt och även en plats för äldre att umgås. I dagsläget finns det ingen naturligmötesplats att träffas spontant. Till Fjärdingslöv/Gylle har det de senaste åren flyttat in flera familjer med barn. Sedan tidigare finns det även ett flertal barnfamiljer.

Stora Beddinge lekplats

Lekplatsen invigdes den 13 maj 2023 med imitatören Anders Mårtensson i kunglig skepnad och clownen Lisa. Stora Beddinge Byalag ville skapa plats för de yngre i byn intill byahuset och boulebanan. En Miljon Idéer stod för materialet medan byalaget anlade hela lekplatsen.

Äventyrslekplats på Grönan, Klagstorp

Då barnfamiljer och skolan har smalt utbud av utflyktsmål i området som de kan gå till, tyckte förslagsställaren att det var supertrevligt med en äventyrslekplats på Grönan precis utanför byn. Förslaget röstades fram och en hinderbana invigdes på hösten 2022.

Trallvänlig promenad över tidigare grusgrop

En vandringsled för alla var önskemålet från förslagsställaren till idén om ytterligare cirka meter trall att trampa på över den tidigare grusgropen i östra delen av Smygehamn. Nu kan fler nyttja promenadstråket: barnfamiljer med barnvagn, pensionärer, motionärer, den som rastar hunden med flera. Trallen är lagd. Välkommen på promenad!

Enklare omklädningsrum vid badplatserna

Söderslättsgymnasiets byggprogram förverkligar förslaget – att bygga fyra enklare omklädningsrum till stränder och badplatser – genom att planera och utföra byggprojektet i samarbete med ansvariga tjänstepersoner. En miljon idéer har stått för materialkostnaderna medan lärarna har lagt in arbetet som en del av undervisningen.

 • Under år 2022 genomförs medborgarbudgeten En miljon idéer på nytt i Trelleborgs kommuns södra landsbygdsområde.

  Förslagsperioden avslutades den 15 mars. Röstningen startade den 14 april och pågick till den 1 maj.

  Vinnande förslag 2022

  De åtta förslag som efter röstningen är först ut för att genomföras är:

  • Södra Åby – Aktivitetscentrum i hjärtat av Söderslätt / Södra Åby – Klar! (Se ovan)
  • Fjärdingslöv och Gylle – Lekplats/mötesplats vid Fjärdingslöv Gylle fotbollsplan – Klar! (Se ovan)
  • Klagstorp – Äventyrslekplats på Grönan, Klagstorp – Klar! (Se ovan)
  • Stora Beddinge – Lekplats – Klar! (Se ovan)
  • Lilla Jordberga – Projekt Lekplats – Klar! (Se ovan)
  • Klagstorp – Multiarena på Klagstorps skola – Klar! (Se ovan)
  • Smygehamn – ”Trallvänlig” promenad vid före detta grusgrop i Smygehamn – Klar! (Se ovan)
  • Beddingestrand – Motionsspår Beddingestrand – Klar! (Se ovan)

  Kriteriet om att orter som inte tidigare fått ta del av medborgarbudgeten ska prioriteras, gör att antal röster inte ensamt styr vilka förslag som kommer att genomföras.

  När kostnaderna för de olika projekten blivit tydligare, går arbetet för att eventuellt kunna genomföra fler förslag vidare. Detta görs med hänsyn till antal röster och kostnader för förslagen. Om budgeten medger att fler förslag kan genomföras, meddelas det senare.

Åtta förslag på landsbygden är vinnarna och kommer att genomföras inom ramen för 2022 års medborgarbudget En miljon idéer. Punkterna på kartan visar de platserna för förslagen.
  • Södra Åby – Aktivitetscentrum i hjärtat av Söderslätt / Södra Åby – 176
  • Fjärdingslöv och Gylle – Lekplats/mötesplats vid Fjärdingslöv Gylle fotbollsplan – 144
  • Klagstorp – Äventyrslekplats på Grönan, Klagstorp – 122
  • Klagstorp – Multiarena på Klagstorps skola – 119
  • Smygehamn – Trallvänlig promenad fd grusgrop i Smygehamn – 115
  • Beddingestrand – Motionsspår Beddingestrand – 108
  • Klagstorp – Lekplats i Klagstorp – 97
  • Stora Beddinge – Lekplats – 73
  • Beddingestrand – Basketplan i Beddingestrand – 54
  • Skateholm – Enkel aktivitetsbana för barn vid utegymmet i Skateholm – 50
  • Lilla Jordberga – Projekt Lekplats – 49
  • Smygehamn – Hinderbana för barn i Smygehamn – 35
  • Skateholm – Hinderbana i Skateholm – 29
  • Skateholm – Sittplatser och plankläggning bryggan i Skateholm – 28
  • Gislöv – Gångbro över bäck vid stranden nedanför Strandmarksvägen – 28
  • Smygehamn – Bärbuskar nära Smygeskolan – 10
  • Beddingestrand – Enklare omklädningsrum vid Pärlan – 10
  • Skateholm – Hundrastgård på Skateholm gamla busstation – 10
  • Smygehamn – Frisbeegolf i Smyge – 8
En miljon idéers södra landsbygdsområde sträcker sig från Gislöv och Simremarken, över Smygehamn och Klagstorp till Beddingestrand.

Kommunledningsförvaltningen