Södra landsbygdsområdet

En miljon idéer genomförs uppdelat i geografiska områden, med ett område i taget. Tanken är att kommunens medborgare engagerar sig i sin lokala närhet och får möjlighet att verkligen påverka den. Södra landsbygdsområdet sträcker sig från Gislöv och Simremarken, över Smygehamn och Klagstorp till Beddingestrand.

Genomförda förslag från medborgarbudgeten 2022

Multiarena i Klagstorp

Klagstorps skola lämnade in förslaget om en multiarena på skolgården och fick 119 röster. Målsättningen var att skapa en mötesplats som stimulerar social utveckling och fysisk rörelse. På multiarenan kan man spela fotboll, basket, innebandy och handboll.

Bänk på badbryggan i Skateholm

En privatperson i Skateholm lämnade in förslaget om en bänk på bryggan. Tanken med bänken är att underlätta vid bad och göra det möjligt att njuta av utsikten. Förslaget fick 28 röster.

Lilla Jordberga, upprustning av lekplats

Förslaget lämnades in av boende i Lilla Jordberga och genomfördes tillsammans med vägföreningen. Lekplatsen som fanns på platsen byttes ut mot nya redskap och vägföreningen byggde fler sittplatser. Området blev klart under sommaren 2023.

Smygehamn hinderbana

Förslaget lämnades in av boende i Smygehamn, för att skapa en mötesplats för både barn och unga. Det finns idag ett utegym i området så en hinderbana för barn gör det möjligt för hela familjen att främja rörlighet och motion. Hinderbanan blev klar under sommaren 2023.

Motionsspår vid Beddingestrand och Skateholm

Förslaget att märka upp ett motionsspår vid Beddingestrand och Skateholm kom in av en boende i Beddingestrand. Förslaget fick 108 röster. Motionsspåren består av tre olika slingor på 3, 5 och 6,5 kilometer. Starten är vid Bedinge Golfklubb och den längsta slingan går ändå bort till Fårbackarna.

Lekplats, aktivitetsbana, vid utegymmet i Skateholm

Förslaget att bygga en liten lekplats i Skateholm lämnades in av en boende i Skateholm. Förslaget fick 50 röster. Lekplatsen är byggt bredvid utegymmet. Platsen består av ett litet klättertorn med anslutande linbana.

Basketplan i Beddingestrand: Thurevallen

Förslaget att bygga en basketplan på Thurevallen kom in av en boende i Beddingestrand. Förslaget fick 54 röster. Basketplanen blev klart under sommaren 2023 och passar barn i de yngre åldrarna. Det finns tre olika korgar beroende på ålder och svårhetsgrad.

Lekplats/mötesplats vid Fjärdingslöv Gylle fotbollsplan

Förslagsställarna ville skapa en mötesplats för att leka aktivt och även en plats för äldre att umgås. I dagsläget finns det ingen naturligmötesplats att träffas spontant. Till Fjärdingslöv/Gylle har det de senaste åren flyttat in flera familjer med barn. Sedan tidigare finns det även ett flertal barnfamiljer.

Stora Beddinge lekplats

Lekplatsen invigdes den 13 maj 2023 med imitatören Anders Mårtensson i kunglig skepnad och clownen Lisa. Stora Beddinge Byalag ville skapa plats för de yngre i byn intill byahuset och boulebanan. En Miljon Idéer stod för materialet medan byalaget anlade hela lekplatsen.

Äventyrslekplats på Grönan, Klagstorp

Då barnfamiljer och skolan har smalt utbud av utflyktsmål i området som de kan gå till, tyckte förslagsställaren att det var supertrevligt med en äventyrslekplats på Grönan precis utanför byn. Förslaget röstades fram och en hinderbana invigdes på hösten 2022.

Trallvänlig promenad över tidigare grusgrop

En vandringsled för alla var önskemålet från förslagsställaren till idén om ytterligare cirka meter trall att trampa på över den tidigare grusgropen i östra delen av Smygehamn. Nu kan fler nyttja promenadstråket: barnfamiljer med barnvagn, pensionärer, motionärer, den som rastar hunden med flera. Trallen är lagd. Välkommen på promenad!

Enklare omklädningsrum vid badplatserna

Söderslättsgymnasiets byggprogram förverkligar förslaget – att bygga fyra enklare omklädningsrum till stränder och badplatser – genom att planera och utföra byggprojektet i samarbete med ansvariga tjänstepersoner. En miljon idéer har stått för materialkostnaderna medan lärarna har lagt in arbetet som en del av undervisningen.

 • Under år 2022 genomförs medborgarbudgeten En miljon idéer på nytt i Trelleborgs kommuns södra landsbygdsområde.

  Förslagsperioden avslutades den 15 mars. Röstningen startade den 14 april och pågick till den 1 maj.

  Vinnande förslag 2022

  De åtta förslag som efter röstningen är först ut för att genomföras är:

  • Södra Åby – Aktivitetscentrum i hjärtat av Söderslätt / Södra Åby
  • Fjärdingslöv och Gylle – Lekplats/mötesplats vid Fjärdingslöv Gylle fotbollsplan – Klar! (Se ovan)
  • Klagstorp – Äventyrslekplats på Grönan, Klagstorp – Klar! (Se ovan)
  • Stora Beddinge – Lekplats – Klar! (Se ovan)
  • Lilla Jordberga – Projekt Lekplats – Klar! (Se ovan)
  • Klagstorp – Multiarena på Klagstorps skola – Klar! (Se ovan)
  • Smygehamn – ”Trallvänlig” promenad vid före detta grusgrop i Smygehamn – Klar! (Se ovan)
  • Beddingestrand – Motionsspår Beddingestrand – Klar! (Se ovan)

  Kriteriet om att orter som inte tidigare fått ta del av medborgarbudgeten ska prioriteras, gör att antal röster inte ensamt styr vilka förslag som kommer att genomföras.

  När kostnaderna för de olika projekten blivit tydligare, går arbetet för att eventuellt kunna genomföra fler förslag vidare. Detta görs med hänsyn till antal röster och kostnader för förslagen. Om budgeten medger att fler förslag kan genomföras, meddelas det senare.

Åtta förslag på landsbygden är vinnarna och kommer att genomföras inom ramen för 2022 års medborgarbudget En miljon idéer. Punkterna på kartan visar de platserna för förslagen.
  • Södra Åby – Aktivitetscentrum i hjärtat av Söderslätt / Södra Åby – 176
  • Fjärdingslöv och Gylle – Lekplats/mötesplats vid Fjärdingslöv Gylle fotbollsplan – 144
  • Klagstorp – Äventyrslekplats på Grönan, Klagstorp – 122
  • Klagstorp – Multiarena på Klagstorps skola – 119
  • Smygehamn – Trallvänlig promenad fd grusgrop i Smygehamn – 115
  • Beddingestrand – Motionsspår Beddingestrand – 108
  • Klagstorp – Lekplats i Klagstorp – 97
  • Stora Beddinge – Lekplats – 73
  • Beddingestrand – Basketplan i Beddingestrand – 54
  • Skateholm – Enkel aktivitetsbana för barn vid utegymmet i Skateholm – 50
  • Lilla Jordberga – Projekt Lekplats – 49
  • Smygehamn – Hinderbana för barn i Smygehamn – 35
  • Skateholm – Hinderbana i Skateholm – 29
  • Skateholm – Sittplatser och plankläggning bryggan i Skateholm – 28
  • Gislöv – Gångbro över bäck vid stranden nedanför Strandmarksvägen – 28
  • Smygehamn – Bärbuskar nära Smygeskolan – 10
  • Beddingestrand – Enklare omklädningsrum vid Pärlan – 10
  • Skateholm – Hundrastgård på Skateholm gamla busstation – 10
  • Smygehamn – Frisbeegolf i Smyge – 8
En miljon idéers södra landsbygdsområde sträcker sig från Gislöv och Simremarken, över Smygehamn och Klagstorp till Beddingestrand.

Genomförda förslag från medborgarbudgeten 2020

Klimatsmart el på Torpalängan i Smygehamn

Förslaget om klimatsmart el på Torpalängan i Smygehamn lämnades in av Östra torps alliansförening för att bidra till ett hållbart samhälle och samtidigt till att kommande generationer får uppleva den gemenskap och glädje som finns i Smygehamns föreningar och på Torpalängan. Taket var ålderstiget och en nyanläggning av taket blev tvungen, innan solcellerna äntligen kom på plats.

Multiarena och utegym i anslutning till Gislövs Idrottsplats

”Multiarena och utegym i anslutning till Gislövs Idrottsplats. En träningsanläggning tillgänglig för alla i Gislöv med flera. Anläggningen bör innehålla multiarena och utegym för att kunna kombinera muskel- med konditionsträning och lek.” Så löd förslagsställarens formulering på idén om den multiarena med utegym som färdigställdes under sommaren 2021.

Den officiella invigningen kommer att äga rum under våren 2022, men anläggningen är klar att använda för alla som vill.

Lekplats vid restaurang Pärlan i Beddingestrand

Förslaget från Elina Kudule löd: ”Ge liv till den förfallna lekplatsen vid Pärlan genom renovering och förnyelse, så barnen kan sparka boll och gunga igen. Även renovering av volleybollplanen och badmintonnät. Alla underbara träd lämnas, men nya mål, gungor och picknickbord/bänkar sätts ut.”

Även eleverna i Smygeskolan årskurs 4 och 6, år under 2020 lämnade förslag om lekplatsen.

Naturlekplats vid Gislövs strandmark

Helen Lignell står bakom förslaget om en mindre naturlekplats. Lekplatsen ska enligt förslaget erbjuda rolig lek som utvecklar koordination, motorik, balans och framför allt skapa rörelse. Villaägarföreningen har också medverkat i framtagandet av förslaget.

Naturlekplatsen är uppförd på kommunens mark vid badplatsen och utformad för att smälta väl in i miljön och inte påverka naturen.

Utegym i Skateholm

Ett utegym i Skateholm, där den gamla stugbyn låg, blev det andra färdigställda förslaget i södra landsbygdsområdet. Förslagsställarna bor i området och har önskat att området utvecklas för lek och motion med ett familjeanpassat utegym. Invigningen ägde rum den 26 mars 2021.

Bro över Diesbäcken i Beddingestrand

Just ovanför stranden går en promenadstig som året om används av många både boende och turister. Förslaget som lämnades in av boende i området, innehöll önskemål om att underlätta för dem som använder strandpromenaden och har därför stor betydelse för tillgänglighet och trivsel.

Se filmen om bron över Diesbäcken.

Syntolkad version av filmen

Mer om 2020 års medborgarbudget

 • Röstningen startade den 1 juni och pågick till den 14 juni. Sammanlagt kom det in över tre tusen röster.

  • Multiarena Gislövs IF – 746
  • Klimatsmart el Torpalängan – 531
  • Bro över Diesbäcken – 459
  • Barnens Pärla Beddingestrand – 292
  • Naturlekplats Gislövs strandmark – 209
  • Utegym Skateholm – 152
  • Badflotte Simremarken – 102
  • Äventyrslekplats Grönan – 99
  • Pilträd Söderslätt – 88
  • Träningshinderbana Smygehamn – 88
  • Lekplats Klagstorp – 79
  • Solceller S. Åby – 78
  • Gångstig till Grönan i Klagstorp – 71
  • Boulebanor Beddingestrand – 69
  • Lekplats St Beddinge – 55
  • Utegym Smygehamn – 51
  • Äppellund Skateholm – 50
  • Mindre Skatepark Smygehamn – 49
  • Utveckla Äspöbadet – 29
  • Hundrastplats Smygehamn – 24
  • Tennisbana i Smygehamn – 13
  • Lekplats Fågelvägarna Smygehamn – 10
  • Äng Smygehamn – 7
  • Klätterställning Smygehamn – 7

Kommunledningsförvaltningen