Förslag som inte gått vidare till röstning

Listan på förslag nedan uppfyller inte kriterierna för En miljon idéer och har därför inte gått vidare till röstning. Förslagen är ändå värdefulla som idéer för kommunen och skickas för kännedom till de nämnder, förvaltningar och bolag som ansvarar för utvecklingsarbetet inom det område som förslaget gäller.

Alla förslagsställare är kontaktade och har fått information om hur deras respektive förslag behandlas vidare.

 • Padelbanor i Skegrie
 • Godisbil i Alstad
 • Affär i Alstad
 • Upprusning av skolgården i Skegrie
 • Isbana i Skegrie
 • Aktivitetscenter
 • Cykelväg längs väg 101
 • Cykelbana Västra Vemmerlöv
 • Rullskidbana i Skegrie
 • Återställ en gammal branddamm i Fuglie
 • Klättergym i Skegrie
 • Gångbana till Slättarps gård
 • Gång och cykelväg Anderslöv – Grönby
 • Farthinder i Anderslöv
 • Lekplats vid Burger King
 • Laga gatubelysning i Grönalund
 • Cykelbana V. Vemmerlöv
 • Mötesplats på Tivolipark Grönalund
 • Upplyst motionsspår i Skegrie
 • Belysning vid stigen öster om Solängen Skegrie
 • Pulkabacke/mountainbikebana vid Albäck

Kommunledningsförvaltningen