Föreningsförslag 2023

För 2023 finns en egen föreningsbudget i form av bidrag, inom medborgarbudgeten En miljon idéer.

De sex föreningar som lämnade in förslag till hur bidraget ska nyttjas får dela på summan för bidraget, enligt följande:

  • Fuglie Steglarps byalag: boulebana i Fuglie by: 100 000 kronor
  • Gärdslövs byalag: renovering av ytterdörrar och hjärtstartare: 115 000 kronor
  • Söderslätts klätterklubb: klätterupplevelse för barn, ungdomar och familjer: 210 000 kronor
  • Trelleborgs golfklubb: hjärtstartare: 40 000 kronor
  • Skåre byalag: kommunalvattenavlopp till byastugan: 200 000 kronor
  • Sydslättens ryttarförening: staket, hinder och dörrlås: 250 000 kronor