Möten och sammanträdestider

Här hittar du sammanträdestiderna för kommunfullmäktige och alla våra nämnder.

Datum för sammanträdestider finns i portalen Meetings +.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kallelser till sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. I portalen finns fler möjligheter för trelleborgarna att följa vad som händer i de olika kommunala nämnderna bland annat genom möjligheten att prenumerera på information från en nämnd.

Alla kan skapa ett användarkonto, ett så kallat medborgarkonto, i portalen. En inloggad medborgare har möjlighet att favoritmarkera en nämnd/styrelse, prenumerera på information från en nämnd, bevaka på sökord för att få en notifiering när det tillkommer information som är av intresse. Det ger nya sätt för trelleborgarna att följa det som de är intresserade av. Givetvis kan man ta del av handlingarna även utan att vara inloggad.

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Sammanträdestider 2022

 • 11 januari Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  12 januari Kultur- och fritidsnämndens presidium klockan 16.00

  20 januari Socialnämndens presidium klockan 08.00

  25 januari Tekniska servicenämnden klockan 15.00

  26 januari  Bildningsnämnden klockan 17.00 (extrainsatt)

  26 januari Bildningsnämndens presidium klockan 17.30

  26 januari Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 08.30

  26 januari Kultur- och fritidsnämnden klockan 16.00

  27 januari Socialnämnden klockan 15.00

  31 januari Kommunfullmäktige klockan 18.00

 • 2 februari Kultur- och fritidsnämndens presidium klockan 16.00 – inställt

  3 februari Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

  8 februari Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  9 februari Kommunstyrelsen klockan 13.00

  9 februari Bildningsnämnden klockan 17.00

  14 februari Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  16 februari Tekniska servicenämnden klockan 15.00 – inställt

  16 februari Kultur- och fritidsnämnden klockan 16.00 – inställt

  17 februari Socialnämndens presidium klockan 08.00

  23 februari Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 08.30

  28 februari Kommunfullmäktige klockan 18.00

 • 1 mars Socialnämnden klockan 15.00

  2 mars Kommunstyrelsen klockan 13.00

  2 mars Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

  2 mars Kultur- och fritidsnämndens presidium klockan 16.00

  3 mars Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

  8 mars Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  9 mars Bildningsnämnden klockan 17.00

  10 mars Tekniska servicenämnden klockan 15.00

  10 mars Socialnämndens presidium klockan 08.00

  14 mars Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  15 mars Kultur- och fritidsnämnden klockan 16.00

  21 mars Kommunfullmäktige klockan 18.00

  23 mars Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 08.30

  31 mars Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

 • 5 april Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  6 april Kommunstyrelsen klockan 13.00

  6 april Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

  6 april Kultur- och fritidsnämndens presidium klockan 16.00

  7 april Socialnämndens presidium klockan 08.00

  11 april Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  13 april Tekniska servicenämnden klockan 15.00

  19 april Socialnämnden klockan 15.00

  20 april Bildningsnämnden klockan 17.00

  20 april Kultur- och fritidsnämnden klockan 16.00

  27 april Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 08.30

  28 april Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

  28 april Socialnämndens presidium klockan 08.00 – INSTÄLLT

 • 2 maj Kommunfullmäktige klockan 18.00

  4 maj Kommunstyrelsen klockan 13.00

  4 maj Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

  9 maj Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  10 maj Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  12 maj Socialnämnden klockan 15.00 – INSTÄLLT

  18 maj Bildningsnämnden klockan 17.00

  19 maj Tekniska servicenämnden klockan 15.00

  23 maj Kommunfullmäktige klockan 18.00

  24 maj Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 08.30

 • 1 juni Socialnämndens presidium klockan 08.00

  1 juni Kommunstyrelsen klockan 13.00

  1 juni Kultur- och fritidsnämndens presidium klockan 16.00

  1 juni Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

  2 juni Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

  7 juni Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  13 juni Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  15 juni Bildningsnämnden klockan 17.00

  15 juni Kultur- och fritidsnämnden klockan 16.00

  16 juni Socialnämnden klockan 15.00

  16 juni Tekniska servicenämnden klockan 15.00

  20 juni Kommunfullmäktige klockan 18.00

 • 3 augusti Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 08.30

  3 augusti Kultur- och fritidsnämndens presidium klockan 16.00

  11 augusti Socialnämndens presidium klockan 08.00

  16 augusti Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  17 augusti Kultur- och fritidsnämnden klockan 16.00

  18 augusti Socialnämnden klockan 15.00

  24 augusti Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 08.30

  31 augusti Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

 • 1 september Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

  1 september Socialnämndens presidium klockan 08.00

  6 september Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  7 september Kommunstyrelsen klockan 13.00

  7 september Kultur- och fritidsnämndens presidium klockan 16.00

  8 september Tekniska servicenämnden klockan 15.00

  12 september Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  12 september Socialnämnden klockan 15.00

  14 september Bildningsnämnden klockan 17.00

  21 september Kultur- och fritidsnämnden klockan 16.00

  26 september Kommunfullmäktige klockan 18.00

  28 september Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

  28 september Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 08.30

  29 september Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

 • 5 oktober Kommunstyrelsen klockan 13.00

  6 oktober Socialnämndens presidium klockan 08.00

  10 oktober Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  11 oktober Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  12 oktober Bildningsnämnden klockan 17.00

  12 oktober Kultur- och fritidsnämndens presidium klockan 16.00

  13 oktober Tekniska servicenämnden klockan 15.00

  20 oktober Socialnämnden klockan 15.00

  24 oktober Kommunfullmäktige klockan 18.00

  25 oktober Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 08.30

  26 oktober Kommunstyrelsen klockan 13.00

  26 oktober Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

  26 oktober Kultur- och fritidsnämnden klockan 16.00

 • 3 november Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

  3 november Socialnämndens presidium klockan 08.00

  8 november Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  9 november Bildningsnämnden klockan 17.00

  10 november Tekniska servicenämnden klockan 15.00

  14 november Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  17 november Socialnämnden klockan 15.00

  21 november Kommunfullmäktige klockan 18.00

  23 november Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 08.30

  24 november Socialnämndens presidium klockan 08.00

  30 november Kommunstyrelsen klockan 13.00

  30 november Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

  30 november Kultur- och fritidsnämndens presidium klockan 16.00

 • 1 december Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

  6 december Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  8 december Socialnämnden klockan 15.00

  9 december Arbetsmarknadsnämnden klockan 13.00

  14 december Kommunstyrelsen klockan 13.00

  14 december Bildningsnämnden klockan 17.00

  14 december Kultur- och fritidsnämnden klockan 16.00

  15 december Tekniska servicenämnden klockan 15.00

  19 december Kommunfullmäktige klockan 18.00

Kommunledningsförvaltningen