Här hittar du sammanträdestiderna för kommunfullmäktige och alla våra nämnder.

Datum för sammanträdestider finns i portalen Meetings +.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kallelser till sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. I portalen finns fler möjligheter för trelleborgarna att följa vad som händer i de olika kommunala nämnderna bland annat genom möjligheten att prenumerera på information från en nämnd.

Alla kan skapa ett användarkonto, ett så kallat medborgarkonto, i portalen. En inloggad medborgare har möjlighet att favoritmarkera en nämnd/styrelse, prenumerera på information från en nämnd, bevaka på sökord för att få en notifiering när det tillkommer information som är av intresse. Det ger nya sätt för trelleborgarna att följa det som de är intresserade av. Givetvis kan man ta del av handlingarna även utan att vara inloggad.

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Sammanträdestider 2023

 • 2 januari Socialnämnden, klockan 16.00

  3 januari Samhällsbyggnadsnämndens presidium, klockan 08.30

  4 januari Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

  5 januari Arbetsmarknadsnämndens presidium, klockan 15.00

  10 januari Samhällsbyggnadsnämnden, klockan 13.00

  11 januari Kultur- och fritidsnämnden, heldagsutbildning klockan 9.00

  11 januari Socialnämnden, klockan 15.00

  11 januari Bildningsnämnden, utbildningsdag, klockan 13.00-16.30

  11 januari Bildningsnämnden, klockan 17.00

  12 januari Socialnämndens presidium, klockan 08.30

  12 januari Tekniska servicenämnden, klockan 13.00

  16 januari Arbetsmarknadsnämnden, klockan 16.00

  25 januari Bildningsnämndens presidium, klockan 17.00

  25 januari Samhällsbyggnadsnämndens presidium, klockan 08.30

  25 januari Socialnämnden, klockan 15.00

  25 januari Kultur- och fritidsnämndens presidium, klockan 15.00

  26 januari Socialnämndens presidium, klockan 08.30

  26 januari Tekniska servicenämndens presidium, klockan 08.30

  30 januari Kommunfullmäktige, klockan 18

 • 2 februari Arbetsmarknadsnämndens presidium, klockan 15.00

  7 februari Samhällsbyggnadsnämnden, klockan 13.00

  7 februari Kultur- och fritidsnämnden, klockan 15.00

  8 februari Kommunstyrelsen, klockan 13.00

  8 februari Bildningsnämnden klockan 17.00

  9 februari Socialnämnden, klockan 15.00

  9 februari Tekniska servicenämnden, klockan 15.00

  13 februari Arbetsmarknadsnämnden, klockan 16.00

  23 februari Tekniska servicenämndens presidium, klockan 08.30

  27 februari Kommunfullmäktige, klockan 18

  28 februari Samhällsbyggnadsnämndens presidium, klockan 08.30

  28 februari Kultur- och fritidsnämndens presidium, klockan 15.00

 • 1 mars Kommunstyrelsen, klockan 13.00

  1 mars Bildningsnämndens presidium, klockan 17.00

  2 mars Bildningsnämnden, utbildningsdag, heldag

  2 mars Socialnämndens presidium, klockan 08.30

  2 mars Arbetsmarknadsnämndens presidium, klockan 15.00

  3 mars Bildningsnämnden, utbildningsdag, heldag

  13 mars Arbetsmarknadsnämnden, klockan 16.00

  14 mars Samhällsbyggnadsnämnden, klockan 13.00

  15 mars Socialnämnden, klockan 15.00

  15 mars Kultur- och fritidsnämnden, klockan 15.00

  15 mars Bildningsnämnden, klockan 17.00

  16 mars Tekniska servicenämnden, klockan 15.00

  20 mars Kommunfullmäktige, klockan 18

  22 mars Bildningsnämndens presidium, klockan 17.00

  23 mars Tekniska servicenämndens presidium, klockan 08.30

  28 mars Samhällsbyggnadsnämndens presidium, klockan 08.30

  28 mars Kultur- och fritidsnämndens presidium, klockan 15.00

  29 mars Kommunstyrelsen, klockan 13.00

  30 mars Socialnämndens presidium, klockan 08.30

 • 6 april Arbetsmarknadsnämndens presidium, klockan 15.00

  11 april Samhällsbyggnadsnämnden, klockan 13.00

  12 april Socialnämnden, klockan 15.00

  12 april Kultur- och fritidsnämnden, klockan 15.00

  12 april Bildningsnämnden, klockan 17.00

  13 april Tekniska servicenämnden, klockan 15.00

  17 april Arbetsmarknadsnämnden, klockan 16.00

  18 april Samhällsbyggnadsnämnden, klockan 13.00, informationsärenden

  24 april Kommunfullmäktige, klockan 18

  27 april Tekniska servicenämndens presidium, klockan 08.30

 • 2 maj Samhällsbyggnadsnämndens presidium, klockan 08.30

  2 maj Kultur- och fritidsnämndens presidium, klockan 15.00

  3 maj Kommunstyrelsen, klockan 13.00

  3 maj Bildningsnämndens presidium, klockan 17.00

  4 maj Bildningsnämnden, utbildningsdag, heldag

  4 maj Arbetsmarknadsnämndens presidium, klockan 15.00

  5 maj Socialnämndens presidium, klockan 08.30

  15 maj Arbetsmarknadsnämnden, klockan 16.00

  16 maj Bildningsnämnden klockan 17.00

  16 maj Samhällsbyggnadsnämnden, klockan 13.00

  17 maj Socialnämnden, klockan 15.00

  17 maj Tekniska servicenämnden, klockan 15.00

  22 maj Kommunfullmäktige, klockan 18

  25 maj Tekniska servicenämndens presidium, klockan 08.30

  30 maj Samhällsbyggnadsnämndens presidium, klockan 08.30

  30 maj Kultur- och fritidsnämnden, klockan 15.00

  31 maj Kommunstyrelsen, klockan 13.00

  31 maj Bildningsnämndens presidium, klockan 17.00

 • 1 juni Socialnämndens presidium, klockan 08.30

  1 juni Arbetsmarknadsnämndens presidium, klockan 15.00

  12 juni Arbetsmarknadsnämnden, klockan 16.00

  13 juni Samhällsbyggnadsnämnden, klockan 13.00

  14 juni Socialnämnden, klockan 15.00

  14 juni Tekniska servicenämnden, klockan 15.00

  15 juni Bildningsnämnden klockan 17.00

  19 juni Kommunfullmäktige, klockan 18

 • Eventuellt 5 juli Bildningsnämndens presidium, klockan 17.00

  Eventuellt 19 juli Bildningsnämnden klockan 17.00

  Eventuellt 26 juli Bildningsnämndens presidium, klockan 17.00

  26 juli Samhällsbyggnadsnämndens presidium, klockan 08.30

  26 juli Kultur- och fritidsnämndens presidium, klockan 15.00

 • 8 augusti Samhällsbyggnadsnämnden, klockan 13.00

  9 augusti Kultur- och fritidsnämnden, klockan 15.00

  Eventuellt 9 augusti Bildningsnämnden klockan 17.00

  24 augusti Tekniska servicenämndens presidium, klockan 08.30

  30 augusti Bildningsnämndens presidium, klockan 17.00

  30 augusti Samhällsbyggnadsnämndens presidium, klockan 08.30

  30 augusti Kultur- och fritidsnämndens presidium, klockan 15.00

  31 augusti Socialnämndens presidium, klockan 08.30

  31 augusti Arbetsmarknadsnämndens presidium, klockan 15.00

 • 6 september Kommunstyrelsen, klockan 13.00

  11 september Arbetsmarknadsnämnden, klockan 16.00

  12 september Samhällsbyggnadsnämnden, klockan 13.00

  13 september Socialnämnden, klockan 15.00

  13 september Kultur- och fritidsnämnden, klockan 15.00

  13 september Bildningsnämnden klockan 17.00

  14 september Tekniska servicenämnden, klockan 15.00

  25 september Kommunfullmäktige, klockan 18

  26 september Samhällsbyggnadsnämndens presidium, klockan 08.30

  26 september Kultur- och fritidsnämndens presidium, klockan 15.00

  27 september Kommunstyrelsen, klockan 13.00

  27 september Bildningsnämndens presidium, klocka 17.00

  28 september Tekniska servicenämndens presidium, klockan 08.30

  28 september Arbetsmarknadsnämndens presidium, klockan 15.00

  29 september Socialnämnden presidium, klockan 08.30

 • 5 oktober Bildningsnämnden, kvalitetsdialog, heldag

  9 oktober Arbetsmarknadsnämnden, klockan 16.00

  10 oktober Samhällsbyggnadsnämnden, klockan 13.00

  11 oktober Socialnämnden, klockan 15.00

  11 oktober Kultur- och fritidsnämnden, klockan 15.00

  11 oktober Bildningsnämnden klockan 17.00

  12 oktober Tekniska servicenämnden, klockan 15.00

  16 oktober Kommunfullmäktige, klockan 18

  18 oktober Bildningsnämndens presidium, klockan 17.00

  25 oktober Samhällsbyggnadsnämndens presidium, klockan 08.30

  25 oktober Kultur- och fritidsnämndens presidium, klockan 15.00

  26 oktober Tekniska servicenämndens presidium, klockan 08.30

  27 oktober Socialnämndens presidium, klockan 08.30

 • 2 november Arbetsmarknadsnämndens presidium, klockan 15.00

  7 november Samhällsbyggnadsnämnden, klockan 13.00

  7 november Kultur- och fritidsnämnden, klockan 15.00

  8 november Kommunstyrelsen, klockan 13.00

  8 november Bildningsnämnden klockan 17.00

  9 november Socialnämnden, klockan 15.00

  9 november Tekniska servicenämnden, klockan 15.00

  13 november Arbetsmarknadsnämnden, klockan 16.00

  22 november Samhällsbyggnadsnämndens presidium, klockan 08.30

  23 november Tekniska servicenämndens presidium, klockan 08.30

  27 november Kommunfullmäktige, klockan 18.00

  28 november Kultur- och fritidsnämndens presidium, klockan 15.00

  29 november Kommunstyrelsen, klockan 13.00

  29 november Bildningsnämndens presidium, klockan 17.00

  30 november Socialnämndens presidium, klockan 08.30

  30 november Arbetsmarknadsnämndens presidium, klockan 15.00

 • 5 december Samhällsbyggnadsnämnden, klockan 13.00

  11 december Arbetsmarknadsnämnden, klockan 16.00

  12 december Kultur- och fritidsnämnden, klockan 15.00

  13 december Socialnämnden, klockan 15.00

  13 december Bildningsnämnden klockan 17.00

  14 december Tekniska servicenämnden, klockan 15.00

  18 december Kommunfullmäktige, klockan 18

  20 december Kommunstyrelsen, klockan 13.00

Kommunledningsförvaltningen