Möten och sammanträdestider

Här hittar du sammanträdestiderna för kommunfullmäktige och alla våra nämnder.

Datum för sammanträdestider finns i portalen Meetings +.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kallelser till sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. I portalen finns fler möjligheter för trelleborgarna att följa vad som händer i de olika kommunala nämnderna bland annat genom möjligheten att prenumerera på information från en nämnd.

Alla kan skapa ett användarkonto, ett så kallat medborgarkonto, i portalen. En inloggad medborgare har möjlighet att favoritmarkera en nämnd/styrelse, prenumerera på information från en nämnd, bevaka på sökord för att få en notifiering när det tillkommer information som är av intresse. Det ger nya sätt för trelleborgarna att följa det som de är intresserade av. Givetvis kan man ta del av handlingarna även utan att vara inloggad.

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Sammanträdestider 2021

 • 11 januari Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 10.00

  12 januari Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  18 januari Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  19 januari Tekniska servicenämnden klockan 15.00 (extrainsatt sammanträde)

  21 januari Socialnämndens presidium klockan 9.00

  25 januari Kommunfullmäktige klockan 9.00

  27 januari Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 8.30

  27 januari Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

  28 januari Tekniska servicenämndens presidium klockan 8.30

  28 januari Socialnämnden klockan 15.00

 • 3 februari Kultur- och fritidsnämndens presidium klockan 16.00

  4 februari Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

  9 februari Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  10 februari Kommunstyrelsen klockan 13.00

  10 februari Bildningsnämnden klockan 17.00

  10 februari Kultur- och fritidsnämnden klockan 15.00

  11 februari Tekniska servicenämnden klockan 15.00

  15 februari – Extrainsatt Kommunfullmäktige 9.00

  15 februari Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  18 februari Socialnämndens presidium klockan 8.00

  24 februari Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 8.30

  25 februari Tekniska servicenämndens presidium klockan 8.30

 • 1 mars Kommunfullmäktige klockan 9.00

  2 mars Socialnämnden klockan 15.00

  3 mars Kommunstyrelsen klockan 13.00

  3 mars Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

  4 mars Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

  9 mars Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  10 mars Tekniska servicenämnden klockan 15.00

  12 mars Socialnämndens presidium klockan 8.00

  15 mars Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  17 mars Bildningsnämnden klockan 17.00

  17 mars Kultur- och fritidsnämndens presidium klockan 16.00

  22 mars Kommunfullmäktige klockan 16.00

  24 mars Kultur- och fritidsnämnden klockan 15.00

  24 mars Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 8.30

  24 mars Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

  25 mars Tekniska servicenämndens presidium klockan 8.30

  25 mars Socialnämnden klockan 15.00

 • 1 april Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

  6 april Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  7 april Tekniska servicenämnden klockan 8.00

  7 april Kommunstyrelsen klockan 13.00

  7 april Kultur- och fritidsnämndens presidium klockan 16.00

  8 april Socialnämndens presidium klockan 8.00

  7 april Tekniska servicenämnden klockan 8.00

  12 april Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  13 april Kultur- och fritidsnämnden klockan 15.00

  14 april Bildningsnämnden klockan 17.00

  20 april Socialnämnden klockan 16.30

  21 april Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 8.30

  26 april Kommunfullmäktige klockan 16.00

  28 april Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

  29 april Socialnämndens presidium klockan 8.00

  29 april Tekniska servicenämndens presidium klockan 8.30

  29 april Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

 • 4 maj Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  10 maj Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  11 maj Socialnämnden klockan 15.00

  11 maj Tekniska servicenämnden klockan 15.00

  12 maj Kommunstyrelsen klockan 13.00

  12 maj Bildningsnämnden klockan 17.00

  20 maj Socialnämndens presidium klockan 8.00

  25 maj Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 8.30

  26 maj Kommunstyrelsen klockan 13.00

  26 maj Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

  27 maj Tekniska servicenämndens presidium klockan 8.30

  27 maj Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

  31 maj Kommunfullmäktige klockan 16.00

 • 7 juni Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  8 juni Samhällsbyggnadsnämnden (heldag)

  9 juni Bildningsnämnden klockan 17.00

  9 juni Kultur- och fritidsnämndens presidium klockan 16.00

  10 juni Socialnämnden klockan 15.00

  15 juni Kultur- och fritidsnämnden klockan 15.00

  16 juni Kommunstyrelsen klockan 13.00

  16 juni Tekniska servicenämnden klockan 15.00

  16 juni Kommunfullmäktige klockan 18.00

 • 4 augusti Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 8.30

  11 augusti Kultur- och fritidsnämndens presidium klockan 16.00

  12 augusti Socialnämndens presidium

  17 augusti Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  18 augusti Kultur- och fritidsnämnden klockan 15.00

  19 augusti Socialnämnden klockan 15.00

 • 1 september Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 8.30

  1 september Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

  2 september Tekniska servicenämndens presidium klockan 8.30

  2 september Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

  2 september Socialnämndens presidium klockan 8.00

  8 september Kommunstyrelsen klockan 13.00

  8 september Kultur- och fritidsnämndens presidium klockan 16.00

  13 september Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  14 september Kultur- och fritidsnämnden klockan 15.00

  14 september Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  15 september Bildningsnämnden klockan 17.00

  16 september Socialnämnden klockan 15.00

  16 september Tekniska servicenämnden klockan 15.00

  27 september Kommunfullmäktige klockan 18.00

  29 september Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 8.30

  29 september Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

  30 september Tekniska servicenämndens presidium klockan 8.30

  30 september Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

 • 6 oktober Kommunstyrelsen klockan 13.00

  7 oktober Socialnämndens presidium klockan 8.00

  11 oktober Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  12 oktober Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  13 oktober Bildningsnämnden klockan 17.00

  13 oktober Kultur- och fritidsnämndens presidium klockan 16.00

  14 oktober Tekniska servicenämnden klockan 15.00

  20 oktober Kultur- och fritidsnämnden klockan 16.00

  20 oktober Samhällsbyggnadsnämndens presidium klockan 8.30

  21 oktober Socialnämnden klockan 15.00

  25 oktober Kommunfullmäktige klockan 18.00

  27 oktober Kommunstyrelsen klockan 13.00

  27 oktober Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

  28 oktober Tekniska servicenämndens presidium klockan 8.30

 • 2 november Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  4 november Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

  4 november Socialnämndens presidium klockan 8.00

  10 november Kommunstyrelsen klockan 13.00

  10 november Bildningsnämnden klockan 17.00

  11 november Tekniska servicenämnden klockan 15.00

  15 november Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  18 november Socialnämnden klockan 15.00

  25 november Tekniska servicenämndens presidium klockan 8.30

  26 november Socialnämndens presidium klockan 8.00

  29 november Kommunfullmäktige klockan 9.00

 • 1 december Kommunstyrelsen klockan 13.00

  1 december Kultur- och fritidsnämndens presidium klockan 16.00

  1 december Bildningsnämndens presidium klockan 17.00

  2 december Arbetsmarknadsnämndens presidium klockan 15.00

  7 december Samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00

  8 december Kultur- och fritidsnämnden klockan 16.00

  9 december Socialnämnden klockan 15.00

  9 december Tekniska servicenämnden klockan 15.00

  13 december Arbetsmarknadsnämnden klockan 16.00

  15 december Kommunstyrelsen klockan 13.00

  15 december Bildningsnämnden klockan 17.00

  20 december Kommunfullmäktige klockan 18.00

Sammanträdestider 2022

 • 9 februari Kommunstyrelsen klockan 13

  9 februari Bildningsnämnden klockan 17

  28 februari Kommunfullmäktige klockan 18

 • 2 mars Kommunstyrelsen klockan 13

  9 mars Bildningsnämnden klockan 17

  21 mars Kommunfullmäktige klockan 18

 • 6 april Kommunstyrelsen klockan 13

  20 april Bildningsnämnden klockan 17

 • 2 maj Kommunfullmäktige klockan 18

  4 maj Kommunstyrelsen klockan 13

  18 maj Bildningsnämnden klockan 17

  23 maj Kommunfullmäktige klockan 18

 • 1 juni Kommunstyrelsen klockan 13

  15 juni Bildningsnämnden klockan 17

  20 juni Kommunfullmäktige klockan 18

 • 7 september Kommunstyrelsen klockan 13

  14 september Bildningsnämnden klockan 17

  26 september Kommunfullmäktige klockan 18

 • 5 oktober Kommunstyrelsen klockan 13

  12 oktober Bildningsnämnden klockan 17

  24 oktober Kommunfullmäktige klockan 18

  26 oktober Kommunstyrelsen klockan 13

 • 9 november Bildningsnämnden klockan 17

  21 november Kommunfullmäktige klockan 18

  30 november Kommunstyrelsen klockan 13

 • 14 december Kommunstyrelsen klockan 13

  14 december Bildningsnämnden klockan 17

  19 december Kommunfullmäktige klockan 18

Kommunledningsförvaltningen