Allmänna val

Demokrati bygger på att folket får möjlighet att utse sina företrädare genom fria allmänna val. Genom att rösta kan vi visa vad vi tycker i olika frågor. Valen gör oss delaktiga i det som händer i vårt samhälle.

Vart fjärde år är det allmänna val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Valen hålls alltid den andra söndagen i september. Alla som har rätt att rösta i valen och finns med i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. För att ha rösträtt i något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Dessutom skiljer sig reglerna åt för rösträtt till riksdagen, kommunerna och regionerna.

I Sverige har vi proportionella val, vilket betyder att respektive parti blir representerat i riksdag, region, kommunfullmäktige och Europaparlament med det antal mandat (representanter) som står i förhållande till det antal röster som varje parti erhåller.

Det är val till Europaparlamentet vart femte år. Nästa val kommer att äga rum i alla EU:s medlemsländer år 2024.

Information om tidigare och kommande val finns hos Valmyndigheten.