Allmänna val

Demokrati bygger på att folket får möjlighet att utse sina företrädare genom fria allmänna val utser sina företrädare. Genom att rösta kan vi visa vad vi tycker i olika frågor. Valen gör oss delaktiga i det som händer i vårt samhälle.

Vart fjärde år är det allmänna val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Valen hålls alltid den andra söndagen i september. Alla som har rätt att rösta i valen och finns med i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. För att ha rösträtt i något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Dessutom skiljer sig reglerna åt för rösträtt till riksdagen, kommunerna och regionerna.

I Sverige har vi proportionella val, vilket betyder att respektive parti blir representerat i riksdag, region, kommunfullmäktige och Europaparlament med det antal mandat (representanter) som står i förhållande till det antal röster som varje parti erhåller.

Det är val till Europaparlamentet vart femte år. Nästa val kommer att äga rum i alla EU:s medlemsländer år 2024.

Information om tidigare och kommande val finns hos Valmyndigheten.

Val 2022

År 2022 är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Alla som får rösta i valen och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. För att ha rösträtt i något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Dessutom skiljer sig reglerna åt för rösträtt till riksdagen och kommun- och regionfullmäktige.

Lokaler för förtidsröstning i valet och den kommunala folkomröstningen

 • Onsdag den 24 augusti – fredag den 26 augusti klockan 10.00-19.00

  Måndag den 29 augusti – fredag den 2 september klockan 10.00-19.00

  Måndag den 5 september – fredag den 9 september klockan 10.00-19.00

  Lördag den 27 augusti, 3 september och 10 september klockan 10.00-14.00

  Söndag den 28 augusti och 4 september klockan 10.00-14.00

  Valdagen – Söndag den 11 september klockan 08.00-20.00

 • Onsdag den 24 augusti – fredag den 26 augusti klockan 10.00-19.00

  Måndag den 29 augusti – fredag den 2 september klockan 10.00-19.00

  Måndag den 5 september – fredag den 9 september klockan 10.00-19.00

 • Onsdag den 24 augusti – fredag den 26 augusti klockan 10.00-19.00

  Måndag den 29 augusti – fredag den 2 september klockan 10.00-19.00

  Måndag den 5 september – fredag den 9 september klockan 10.00-19.00

  Lördag den 27 augusti, 3 september och 10 september klockan 10.00-14.00

  Söndag den 28 augusti och 4 september klockan 10.00-14.00

 • Onsdag den 24 augusti – fredag den 26 augusti klockan 14.00-18.00

  Måndag den 29 augusti – fredag den 2 september klockan 14.00-18.00

  Måndag den 5 september – fredag den 9 september klockan 14.00-18.00

Valnämndens kansli

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen