Mandatfördelning i kommunfullmäktige

I tabellerna redovisas hur antalet mandat i Trelleborgs kommuns kommunfullmäktige har fördelats under perioden från valet 1988 fram till det senaste valet. Mandaten i kommunfullmäktige fördelas utifrån valresultatet.

Från och med mandatperioden 2022-2026 består fullmäktige av 61 mandat. Innan dess fanns det 51 mandat i fullmäktige.