Vedeldning

Eldar du ved i en panna eller braskamin? Har du flera grannar i närheten? Felaktig eldningsteknik kan orsaka luftvägsirritationer, dålig lukt, sot och nedsmutsning. Något som varken är bra för luftkvaliteten, hälsan eller grannsämjan. För dig som bor i tätbebyggt område finns en del att ta hänsyn till.

Eldning inomhus

En brasa är ofta ett sätt att öka trivseln inomhus och eldning med biobränsle som ved, pellets, flis och liknande är bra val ur miljösynpunkt. Tyvärr kan den här typen av bränsle ha en negativ effekt på hälsan eftersom det orsakar mycket sot och partiklar.

Elda rätt

Tänk på att inte tända för stor brasa som du måste strypa draget på. Utsläppet av hälsofarliga ämnen blir då större och risken för skorstensbrand ökar. Veden ska vara torr och finkluven. Bränslet bör ha torkats i minst ett år innan användning. Ved som är fuktig bildar mycket rök som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen. Eldar du brasan rätt brinner den med en klargul låga utan att sota eller imma igen kaminens glas. Från skorstenen syns då inte röken alls, förutom då det är kallt ute och ofarlig kondens som ser ut som vit rök kan bildas.

  • Använd torr ved i lämplig storlek.
  • Använd helst tändmedel i form av braständare eller fint huggna vedträn för att snabbt få igång brasan.
  • Undvik helst tidningspapper. Det kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln.
  • Använd inte tändvätska.
  • Tänd i toppen av brasan, med tändmedel direkt under de översta vedträna. Gaserna som förångas från veden förbränns då i stället för att spridas som föroreningar i luften, elden brinner jämnare och det blir mer värme per vedträ.
  • Pyrelda inte.
  • Kontrollera röken – den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Förvara askan i ett icke brännbart kärl med tätslutande lock (till exempel en plåthink) på obrännbart underlag.

På Naturvårdsverkets webbplats finns bra information om hur man eldar rätt med ved inomhus.

Trivseleldning

Öppna spisar, braskaminer, kakelugnar och liknande får endast användas för så kallad trivseleldning – och då endast under perioden den 1 oktober till den 30 april. Detta är reglerat i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Trelleborgs kommun. Under denna period är trivseleldning tillåtet vid högst två tillfällen per vecka, samt under högst fyra timmar per tillfälle.

All vedeldning ska ske med torr ved och god lufttillförsel, samt under hög temperatur så att en fullständig förbränning som möjligt erhålls. Eldning med strypt lufttillförsel, så kallad pyreldning, får inte ske eftersom det orsakar hälso- och miljöskadliga utsläpp och eventuellt soteld. Soteld innebär att det blir så varmt att skorstenen kan spricka och lågorna kan slå upp flera meter över huset.