El- och energisparande

Att spara på el och energi är alltid ett smart och hållbart val för både miljön och plånboken. Här hittar du nyttiga tips och råd om hur du kan göra och vilka funktioner i kommunen du kan vända dig till. Du kan också se vilka energibesparande åtgärder som Trelleborgs kommun genomför på lång sikt.

Trelleborgs kommun arbetar på olika sätt med att med att minska elförbrukningen och sänka elkostnaderna. Det handlar bland annat om åtgärder för att spara el i kommunens lokaler och i utemiljön. Du som privatperson kan också minska din energiförbrukning på flera olika sätt.

Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge dig stöd och tips på hur du kan minska din energianvändning och därmed även energikostnaderna. Energirådgivningen vänder sig till privatpersoner, företag och organisationer och är helt kostnadsfri.

För att spara el och energi finns många smarta tips att ta del av. På så sätt kan du också lättare hålla koll på kostnaderna samtidigt som du bidrar till att vi tillsammans håller nere elanvändningen för att elen ska räcka.

Om du värmer huset genom att elda ved bör du använda en miljögodkänd panna avsedd för basuppvärmning. Läs mer om vad som gäller för vedeldning och hur du eldar bäst med hänsyn till hälsa, värme och miljö.

Höga energipriser har gjort att många vill installera värmepump i sina hem. Men tänk på att installation av alla värmepumpar utom luftvärmepumpar måste anmälas till Trelleborgs kommun.

Intresset för att bygga solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet är mycket stort. Med hjälp av solceller kan du på ett enkelt, klimatsmart sätt producera din egen el och minska dina kostnader för uppvärmning.

Energiplanen är ett underlag och en vägledning för Trelleborgs kommuns långsiktiga arbete med omställningen till ett hållbart energisystem med låg klimatpåverkan. Den är utformad utifrån de mål som är satta i nationella och internationella styrdokument på energi- och klimatområdet.

Trelleborgs kommun arbetar med flera energibesparande åtgärder, bland annat jobbar vi hela tiden för att energioptimera kommunens fastigheter.

På Trelleborgs Energis webbplats kan du ta del av mer information om elmarknaden och elpriset, och om vad som är vad. Här hittar du förklaringar och aktuella ämnen, liksom månadsvisa marknadskommentarer.

Kommunledningsförvaltningen