Med hjälp av solceller kan du producera din egen el. Det är enkelt, klimatsmart och du minskar dina kostnader.

På senare tid har intresset för att bygga solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet ökat stadigt.

Det beror på att tekniken har blivit billigare och att det idag finns olika sätt att få stöd för dig som vill producera el från solen.

Du kan läsa mer om solceller på Trelleborgs Energis hemsida.

Solceller-Trelleborgs Energi

Energi- och klimatrådgivarna i Skånes broschyrer om solceller

Samhällsbyggnadsförvaltningen