Bygglovstaxa

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för att behandla din ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan. Vad det kostar beror på flera olika saker.

Ny taxa från och med 1 januari 2024

Årlig indexjustering av taxan med 4,3 procent, gäller från och med 1 januari 2024.

Taxan för ditt bygglovsärende sätts utifrån när bygglovsansökan skickades in. Du ser även tidigare års taxor nedan.

Avgifter för geodata, digital geografisk information, samt nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll finns samlade i en egen pdf, som du kommer till via länken nedan.

Taxa för geodata

Bygglovsavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00 - Telefontid måndag-fredag, klockan 13-14.

Samhällsbyggnadsförvaltningen