Bygglovstaxa

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för att behandla din ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan. Vad det kostar beror på flera olika saker.

Ny taxa från och med 1 januari 2022

Kommunfullmäktige har beslutat om ny bygglovstaxa som gäller från och med den 1 januari 2022.

Ärenden som inkommit före den 1 januari 2022 påverkas inte av den nya taxan.

Avgiften som nämnden tar ut när du gör en anmälan och söker om bygg- och rivningslov eller förhandsbesked baseras på fastställda fasta avgifter eller den taxa som kommunfullmäktige fattat beslut om.

Bygglov

Telefonnummer
0410-73 30 00 (telefontid måndag-fredag, klockan 13-14)

Samhällsbyggnadsförvaltningen