Vad vill du bygga?

Om du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till behöver du oftast söka bygglov eller göra en anmälan först. Klicka på länkarna nedan för att se vad som gäller för just det du ska bygga.

Här hittar du information om vad som gäller när du ska bygga en ny byggnad. För att få bygga en ny byggnad behöver du i de flesta fall ansöka om bygg…

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får genomföra vissa åtgärder utan bygglov, populärt kallat attefallsåtgärder. Däremot måste du göra en anmälan …

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska ändra en byggnads bärande konstruktion. I ett hus finns det vissa väggar som håller upp husets bärande k…

Du får utan bygglov inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus, men i ett tvåbostadshus krävs bygglov för denna åtgärd. Här hittar du information…

Innan du ska installera eller göra en väsentlig ändring av en kamin, eldstad eller rökkanal ska du anmäla det till samhällsbyggnadsnämnden. När du in…

Här hittar du information om vad som gäller när du ska bygga en komplementbyggnad på din tomt. Fristående byggnader som hör till och kompletterar en …

Om du vill riva en byggnad inom ett område med detaljplan, eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning, kan du behöva rivningslov respektive…

Murar, plank och staket ska alltid placeras så de inte är ett besvär för omgivningen eller en fara för trafiken. För murar och plank behöver du i de …

För takkupor räcker det ofta med en anmälan, men i vissa fall krävs bygglov. När räcker en anmälan? Om ett en- eller tvåbostadshus inte har takkupor …

En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även konstruktioner utan väggar räknas som tillb…

Uterum räknas som tillbyggnad eller komplementbyggnad. Ska du bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar och nytt tak och det inte kan räknas som…

Du kan behöva bygglov för att ändra utseende på din byggnad, till exempel för att byta färg eller material på ditt hus. Om byggnaden ligger i ett omr…

Bygglovsavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00 - Telefontid måndag-fredag, klockan 13-14.

Samhällsbyggnadsförvaltningen