Bygga nytt

Här hittar du information om vad som gäller när du ska bygga en ny byggnad.

För att få bygga en ny byggnad behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov. Är du osäker, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

När du ansöker om bygglov, skicka in följande handlingar:

Du hittar länk till ansökan, samt exempel på ritningar och annan information i listan nedan.

  • Fullständigt ifylld ansökan
  • Situationsplan i skala 1:400, eller motsvarande
  • Ritningen ska baseras på nybyggnadskarta
  • Planritning i skala 1:100
  • Fasadritningar i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:20
  • Nybyggnadskarta, högst två år gammal
  • Markplaneringsritning
  • En beskrivning av projektet, som innehåller vilka material som ska användas utvändigt, vilka färger (typ och kulör), utrymme för parkering, sopkärl samt omhändertagande av dagvatten.
  • Kontrollansvarig krävs vid större ärenden

Ritningarna ska tydligt visa vad som är nybyggnad och befintliga byggnader på tomten.

Det här är en byggnad

En byggnad är en varaktig konstruktion av tak eller av tak och väggar som är varaktigt placerad på marken eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten. Den är konstruerad så att människor kan upprätthålla sig i den.