När du ska bygga nytt, ändra eller riva finns en del att tänka på, som bygglovsprocessens olika steg och vad du behöver för att söka bygglov.

Bygglov

Telefonnummer
0410-73 30 00 (telefontid måndag-fredag, klockan 13-14)

Samhällsbyggnadsförvaltningen