Så söker du bygglov

När du ska bygga nytt, ändra eller riva finns en del att tänka på, som bygglovsprocessens olika steg och vad du behöver för att söka bygglov.

Bygglovsprocessen

Bilden ovan beskriver ungefär bygglovsprocessens olika steg.

Läs mer om vad som gäller och vad som är bra att tänka på, när du ska ansöka om eller göra en anmälan om bygglov, via länkarna nedan.

Vad vill du bygga?

Vilka regler finns för just ditt område? Om platsen du ska bygga på ingår i ett detaljplanerat område, måste du ta reda på vad som gäller för det områ…

Vad vill du bygga? Ta reda på om det räcker med en anmälan till eller om du behöver söka bygglov. Läs om vad som gäller för olika byggen Förhandsbeske…

För att din ansökan ska kunna behandlas snabbt och smidigt är det viktigt att du lämnar in rätt handlingar. Handlingar ska vara fackmannamässigt utför…

Registrering av ansökan När Trelleborgs kommun fått in din ansökan gör en bygglovsarkitekt en första granskning. Då kontrolleras om din planerade åtgä…

När din ansökan är komplett och vi har fått in eventuella synpunkter kan Samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut. I vissa fall kan det istället vara hand…

Du måste få startbesked innan du börjar bygga Innan byggstart behöver du få ett skriftligt startbesked från din handläggare. I vissa enklare bygglovsä…

Besök på arbetsplatsen När projektet eller bygget pågår kan byggnadsinspektören komma att besöka byggplatsen. Mer information ges vid det tekniska sam…

Slutsamråd När byggåtgärderna blivit färdiga ska ett slutsamråd hållas mellan byggnadsinspektören, byggherren och den kontrollansvarige. Då diskuteras…

Är du osäker på om dina byggplaner kommer få bygglov? Genom att ansöka om förhandsbesked kan du få veta innan du lägger ner tid på en bygglovsansökan.…

En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan. Kontrollansvarig anlitas av, och arbe…

Alla som är inblandade i byggprocessen har sina roller och framför allt ansvar för sin del. Det är viktigt att du som ansöker om bygglov eller lämnar …

Du kan diskutera dina bygglovsfrågor med en bygglovsarkitekt och en byggnadsinspektör genom att komma på drop-in, eller genom att boka en tid i förväg.

Bygglovsavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00 - Telefontid måndag-fredag, klockan 13-14.

Samhällsbyggnadsförvaltningen