Träffa en bygglovsarkitekt

På grund av den rådande smittrisken är möjligheterna att träffa en bygglovsarkitekt begränsade.

Den går inte som tidigare att själv boka tid via e-tjänsterna. Respektive bygglovsarkitekt avgör själv om möte kan tas emot beroende på antal personer och tillgängliga lokaler.

Önskar du träffa en bygglovsarkitekt, skickar du en mejl till samhallsbyggnad@trelleborg.se med information om namn, telefon och fastighet så återkommer vi till dig.

Samma mejladress kan användas om du önskar svar på frågor. Det går också att ringa mellan klockan 13.00 och 14:00 på telefon 0410-733000 och få tala med en bygglovsarkitekt.

Bygglov

Telefonnummer
0410-73 30 00 (telefontid måndag-fredag, klockan 13-14)

Öppningstider

Under vecka 31, 2 - 6 augusti 2021, är bygglovsrådgivningen stängd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen