Uterum

Uterum räknas som tillbyggnad eller komplementbyggnad.

Ska du bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar och nytt tak och det inte kan räknas som en fristående komplementbyggnad på högst 15,0 kvadratmeter (friggebod), behöver du ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

Tänk på att ett uterum inte är avsett att användas som bostad, utan ska vara avgränsat från den övriga bostaden med en tydlig klimatskärm, som yttervägg och ytterdörr. Ett uterum har inte isolering eller permanenta uppvärmningsanordningar. Önskar du exempelvis installera element i ditt uterum förändras användningssättet och därför även byggreglerna. Detta kan till exempel innebära krav på brandsektionering och energihushållning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen