Bärande konstruktion

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska ändra en byggnads bärande konstruktion.

I ett hus finns det vissa väggar som håller upp husets bärande konstruktion. Dessa delar hindrar helt enkelt en byggnad från att falla ihop. Om du ska ändra i dessa delar är det viktigt att du gör det med försiktighet.

Du behöver inte ansöka om bygglov för att ändra bärande väggar. Men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du sätter igång.

Hur vet jag om en vägg är bärande?

Att veta om en vägg är bärande kan vara svårt. Enklast är att titta på husets konstruktionsritning eller ta hjälp av en konstruktör.

Exempel på bärande konstruktioner är:

  • Grundstomme, som till exempel ytterväggar och bärande innerväggar
  • Bjälklag
  • Takstolar

När du anmäler ändring av bärande konstruktion, skicka in handlingar enligt nedan:

Du hittar länk till ansökan, samt exempel på ritningar och annan information i listan längre ner på sidan.

  • Fullständig anmälan
  • Konstruktionsritningar
  • Planritning i skala 1:100
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Förslag till kontrollplan

Om du ska bygga takkupa

Ska du bygga takkupa på din byggnad finns det särskilda hänsyn att ta.

Läs mer om takkupor