Ytterligare bostad i enbostadshus

Du får utan bygglov inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus, men i ett tvåbostadshus krävs bygglov för denna åtgärd. Här hittar du information om vad du behöver göra för att inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus.

  • Gäller bara för enbostadshus (alltså inte i tvåbostadshus eller komplementbostadshus).
  • Du får inreda högst en ny bostad i ditt enbostadshus.
  • Om inredningen innebär ändringar i fasad (till exempel fönster eller dörr) måste du söka bygglov.
  • Om inredningen innebär ändringar i bärande konstruktion måste du skicka in anmälan.

När du anmäler, skicka in följande handlingar:

  • Planritning skala 1:100.
  • Fasadritning skala 1:100.
  • Kontrollplan.

Tänk även på detta:

  • Du måste ha fått startbesked för att få börja bygga.
  • Du måste ha fått slutbesked för att få börja använda byggnaden.
  • Fastigheten får inte ligga inom område för riksintresse för kulturmiljö.

Samhällsbyggnadsförvaltningen