Eldstad

Innan du ska installera eller göra en väsentlig ändring av en kamin, eldstad eller rökkanal ska du anmäla det till samhällsbyggnadsnämnden.

När du installerar en eldstad, till exempel en braskamin, kakelugn, panna eller braskassett ska du först göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Det gäller även om du byter eldstad, från exempelvis kakelugn till braskamin eller omvänt.

Installationen ska utföras av en kunnig installatör eller hantverkare.

När du anmäler, skicka in följande handlingar:

När du gör en anmälan för braskamin, kakelugn, panna eller vid byte av eldstad ska du bifoga handlingarna nedan. Du hittar länk till ansökan, samt exempel på ritningar och annan information i listan längre ner på sidan.

  • Fullständigt ifylld ansökan
  • Enkel situationsplan som visar byggnadernas placering på tomten och i vilken byggnad eldstaden ska finnas
  • Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden
  • Fasadritning som visar rökkanal/skorsten, om byggnadens yttre påverkas
  • Beskrivning av eldstad och rökkanal, gärna broschyrer eller teknisk beskrivning.
  • Förslag till kontrollplan

I vissa fall behövs bygglov

I vissa fall kan du även behöva bygglov för din installation eller ändring, till exempel om du ska bygga en skorsten som förändrar husets utseende.

Bygglov för ändring av utseende på byggnad

Om du installerar en eldstad utan att göra en anmälan eller ansökan riskerar du att få betala en sanktionsavgift.

Din eldning kan regleras

Om du bor inom detaljplanerat område reglerar Trelleborgs lokala föreskrifter hur ofta du får elda. Läs mer på vår sida om vedeldning.

Vedeldning

Samhällsbyggnadsförvaltningen