Buller

Oönskade ljud som vi störs av kallas buller. Buller är den miljöfaktor som berör flest människor och många av de klagomål på inomhusmiljön som Samhällsbyggnadsnämnden får in handlar om buller.

Vad vi betraktar som oönskat ljud varierar starkt mellan olika personer och varierar även med tiden på dygnet. Alltför höga ljudnivåer resulterar i buller som kan ge hörselskador i form av hörselnedsättning och tinnitus. Men även buller på betydligt lägre nivå än den som ger hörselskador påverkar oss. Stress, störning av sömn och vila, blodtrycksförskjutning, störning av taluppfattning och allmän olust är några tecken på detta.

Buller som kan vara skadligt för människors hälsa och som inte är tillfälligt anses som en olägenhet enligt miljöbalken. Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för tillsyn utifrån reglerna i miljöbalken.

Störs du av buller?

Är du störd av buller som inte är tillfälligt, ska du i första hand ta kontakt med den som orsakar ljudet och i andra hand kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Är du störd av tillfälligt oväsen, som hög musik från grannarna, ska du i första hand ta kontakt med den som orsakar ljudet och i andra hand ska du vända dig till Polisen.

Vanliga bullerformer

  • Vägtrafikbuller. Trafiken är det mest spridda bullerproblemet och påverkar flest människor.
  • Industribuller. Klagomålen gäller både buller från själva industriproduktionen och transporterna till och från industrierna.
  • Buller från fasta installationer. Fasta installationer som kan alstra buller är bland annat fläkt- och ventilationsanläggningar, värmepumpar, fjärrvärmesystem och hissar.

Buller och luft

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen