Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken, markradon, samt i hus som byggts med till exempel blå lättbetong, byggradon.

Radon och dess sönderfallsprodukter, de så kallade radondöttrarna, kan inte uppfattas av våra sinnen utan måste mätas. Höga halter av radon i bostadsluften utgör en hälsorisk.

För att undvika höga radonhalter i byggnader gäller det att ha en välbalanserad ventilation. Erfarenheter visar att många fastighetsägare ofta stryper tilluften i huset med avsikt att minska energikostnader samt att undvika drag. Dessa åtgärder kan få till följd att det uppstår undertryck i byggnaden och tillsammans med en otät bottenplatta resulterar det i att radongas från marken läcker in.

Information om hur man utför radonmätningar kan man hitta i radonguiden på Boverkets webbplats.

För mer information kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen