Öster Järs förskola

Öster Järs förskola är beläget nära hästhagar och Dalköpingeån. Med gångavstånd till strand och fritidsområdet Dalabadet.

Profil/inriktning

Vi erbjuder i enlighet med förskolans läroplan Lpfö -98 rev 2010, skollagen och barnkonventionen, en rolig, trygg och lärorik verksamhet, samt lägger grunden till barnets livslånga lärande.

Vi är en hälsofrämjande förskola med helhetssyn på begreppet hälsa. Vi är Grön flagg certifierade och arbetar med att medverka till hållbar utveckling och uppmuntrar till mycket rörelse både inne och ute. Utifrån alla barns förutsättningar, ges barnen en god grund för ett livslångt lärande.

Leken är grunden för allt lärande och det ges mycket utrymme till denna. I leken får barnen bland annat utveckla sin förmåga att samarbete och att kompromissa, hur man är en bra kompis, utveckla sin fantasi och nyfikenhet, träna sina sociala färdigheter och förstå sin vardag.

Vi använder oss bland annat av Unikum för att dokumentera barnens lärande på förskolan och vi strävar efter att göra barnen ännu mer delaktiga i förskolans dokumentation.

Köket serverar hemlagad och varierad kost som delvis är ekologisk.

Läge, närmiljö och lokal

Öster Järs förskola är beläget nära hästhagar och spännande vattenmiljö längs Dalköpingeån. Med gångavstånd till strand och det stora fritidsområdet Dalabadet som utforskas året runt.

Vi erbjuder barnen en stimulerande och föränderlig miljö både inomhus och utomhus. Vi ändrar inomhusmiljö efter barngruppens intresse och behov och erbjuder olika rum för lärande i lek, rörelse och skapande. På vår gård finns en stor vildvuxen del som består av höga träd, rikliga buskage och pileplanteringar. Detta uppmuntrar till fantasifulla lekar och till att utforska naturen som finns där. Vi har även skapat områden för de yngre barnen så att de får utforska sin miljö i lugn och ro.

Förskolan består av fem avdelningar. Två avdelningar för de yngre barnen, två avdelningar för de äldre barnen och en 1-5 års avdelning.

Vi samverkar med Serresjöskolan F-6 och Östra skolan F-6 för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Tillsammans skapar vi former för en bra övergång till dessa verksamheter. Det är dessa grundskolor som ligger närmast vår förskola.

Öppettider

Våra öppettider är 6.15-17.30, vid behov 18.30. Faktisk öppettid utgår från barnens schema.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?