Västra promenaden

Promenadstråket i strandpromenadens förlängning västerut som sträcker sig förbi västra småbåtshamnen och ut till Albäcksområdet och ännu längre förbi golfklubben till Skåre.

Längs sträckan har placerats bänkar och sittplatser vid vindskyddande planteringar.

Tekniska serviceförvaltningen