Frans Malmrosgatans esplanad

Frans Malmrosgatans esplanad är fortsättningen på S:ta Gertrudsväg norrut och är en esplanad som löper längs bostadskvarteren norr om industriområdet och ansluter till Östervångsparken i norr.

Träden som planterats här i gräsytan är hästkastanj. I den första delen närmast S:ta Gertrudsväg planterades en rad mitt i gräsytan men närmare entrén till Östervångsparken står de i fyra rader, varav två i gräsytan i mitten och en rad på ömse sidors trottoar, eftersom de står i förband kan det till och med upplevas som att de står i fem rader.

Tekniska serviceförvaltningen