Strandpromenaden

Man kan räkna sträckan från västra korset och in till Ångkvarnen som Strandpromenaden då detta är den forna strandlinjen.

Det är längs denna sträcka som det varje år planteras ut ett tjugofemtal exotiska palmer. Vad som också kan räknas till en strandpromenad är sträckan från västra småbåtshamnen och in till Travemündeallén då strandlinjen ligger här idag, det är också här man har den bästa utsikten mot hamnen och havet.

Tekniska serviceförvaltningen