Nygatans ginkgoallé

Det har planterats 70-80 st kinesiska tempelträd eller Ginkgo biloba, vilket är dess vetenskapliga namn, som allé längs Nygatan vilken är ett ovanligt inslag i Skandinavien. Den är belägen på båda sidor om Stortorget med en västlig och en östlig del.

Eftersom ginkon är skildskönad det vill säga att det finns honträd och hanträd är det inte alla träd som sätter frukt. Oftast används hanplantor eftersom man de har en stram och smal form, dessutom man vill undvika fallfrukten som skräpar ned och luktar illa.

Trelleborg har ett fåtal honträd längs Nygatan och att hålla utkik efter de plommonlika gula frukterna på hösten är ett enkelt sätt att avgöra vilka träd som är honträd. Höstfärgen på barren är smörgul och lyser upp mycket dekorativt vid fällningen i oktober.

Tekniska serviceförvaltningen