Österlidsparken

Österlidsparken är en kvarterspark anlagd på 1930-talet. Placeringen är i den östra delen av staden och den ligger nästan granne med Trelleborg Industris stora komplex.

Idag upplevs parken som väldigt lummig och ger skugga under varma sommardagar. Men tyvärr kommer detta inte att vara så lång tid framöver då beståndet av hästkastanjer i mogen ålder är angripet av sjukdom och måste så småningom tas ned. Men ytterligare några år kommer man nog att kunna njuta av blomningen, som infaller i maj månad.

Det finns både en lekplats och fotbollsmål på platsen.

Tekniska serviceförvaltningen