Flaningen

Flaningen är ett större grönområde som sträcker sig längs Ståstorpsån från Västra ringvägen förbi fågeldammarna och ut till Tommarpsvägen.

Dammarna är från början en lertäkt till ett av tegelbruken som legat i närheten. I långa tider låg den grundare dammen som gräsmark utan större kvalitéer utom på vintrarna då den fick tjänstgöra som isbana. Naturisen här var en betydelsefull samlingsplats på vinterdagar och vinterkvällar fram till 1974 då ishallen invigdes. Numera är den omgjord till vattenspegel hela året då den som fågeldamm fyllts med liv med ett attraktivt promenadstråk runtomkring.

Tekniska serviceförvaltningen