Barnängen

Barnängen är en modernistisk park från 1930-talet. När man i rask takt byggde arbetarbostäder under den stora inflyttningen från landsbygden till staden under industriernas expansion under 1930-talet anlades denna park i tidens anda med popplar, tall, björk och syrener.

Karaktären idag utgörs av de numera fullvuxna popplarna i kanterna av parken tillsammans med några prydnadsaplar och några robinior, eller som de benämns i folkmun, falsk akacia. En av kommunens större lekplatser ligger här med en mångfald av lekredskap. Vid ena sidan av parken finns en hundrastplats.

Tekniska serviceförvaltningen