Lilleskog

Lilleskog är en rest av en skogliknande större dunge som genom den idag nedlagda järnvägen till Lund och Akka husens tillkommelse numer bara finns kvar som ett fragment.

Det som finns kvar är en del av en pilevall och ett antal björkar. Den bildar en fin inramning för en promenad.

Tekniska serviceförvaltningen