Klosterträdgården

Klosterträdgården heter en nyanlagd parkanläggning i kvarterets södra ände söder om klosterruinen.

Klosterträdgården har lagts till klosterruinen som är belägen vid Gamla torg för att ge en bild av vad som funnits i och runt ett kloster från 1200-talet samtidigt som man ger ruinen ett sammanhang.

Tekniska serviceförvaltningen