Täppan

Täppan är anlagd efter ett gångsystem som nått ut i de olika områdena som omger parken.

Den ursprungliga parken har över tiden naggats i kanterna allteftersom nybyggnationer tillkommit i dess omgivning. Idag har den en skala som är tilltalande med bra överblick och en axialitet som ger ett centralt rum. En av stadens stora lekplatser är belägen här.

Tekniska serviceförvaltningen