Gissbergshejdan

Gissbergshejdan är belägen på väster mellan Tommarpsvägen och Västra Vallgatan. En lummig park som ligger mellan ett villaområde i norr och ett höghusområde i söder.

Karakteristiskt från 1950-talet är den stora gräsytan med dungar av bland annat stora pilar med hängande växtsätt. Dessa anläggningar brukar kunna bjuda på en fin växelverkan mellan ljus och skugga. De stora gräsytorna bjuder ofta på ett fint skuggspel över dagen med solljusets och vindens rörelse. Det finns fotbollsmål och en lekplats inom området. Parken ansluter i öster nästan till Borgen och i väster till Flaningen.