Hagaparken

Hagaparken är belägen strax österut från Österlidsvägen invid Klövervallsgatan.

Här har planterats ett antal sevärda växter under 1970-talet. Detta är en park med slingrande gångar med fina kontraster mellan öppet och slutet samt ljust och mörkt. Det växer bland annat hängbokar och plataner här.

Tekniska serviceförvaltningen