Smultronstället

Parken ligger som en del i ett grönt stråk mellan Köpingegatan i väster och Bokevägen i öster.

Smultronstället är anlagd som en park mellan flera olika bostadsområden under 1960-talet under en expansionsfas för kommunen.

Tekniska serviceförvaltningen