Margaretaparken

Margaretaparken ligger mellan Glasbruksvägen och Engelbrektsgatan i stadens östra delar. Längs Glasbruksvägen gick tidigare den gamla järnvägen mot Lund. Järnvägen trafikerades mellan 1875 och 1960.

Margaretaparken är en viktig del av Trelleborgs grönstruktur och innehåller flera intressanta träd samt en lekplats.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Parken har flera stora träd, däribland pagodträd, björk, poppel och kaukasisk vingnöt. Nyare tillskott av trädplantering har gjorts med kejsarträd, ceder, ek, blodplommon och japansk zelkova.

I parken finns en lekplats med gungor, rutschkana, klätterlek och sittplatser. Den stora öppna gräsmattan används för aktiviteter, inte minst av elever från skolan som ligger intill.

Margaretaparken är en viktig del i ett grönstråk som sträcker sig längs den gamla banvallen, förbi Sommarfrid koloniförening och ut i landskapet. Parken bidrar med ekosystemtjänster som reglering av dagvatten, temperaturutjämning och boplats och födotillgång för djur och insekter. Trots att parken inte är så stor är den en viktig del av Trelleborgs grönstruktur.

Margaretaparken ligger mellan Glasbruksgatan och Engelbrektsgatan i Trelleborg, längs den gamla banvallen där järnvägen mot Lund tidigare gick.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Tekniska serviceförvaltningen