Västra Vemmerlöv kyrka

Byn har troligtvis en av de äldsta skånska stenkyrkorna, från tidigt 1100-tal med kort långhus och rakt avslutat kor.

Tornet tillkom drygt hundra år senare. Dess övre del från 1850-talet har trappgavlar och blinderingar ritade av Brunius. Harriemästaren står för kalkmålningarna utförda 1550 med fabelberättelser om bl.a. djävulen som kärnar smör och rävarna som predikar för gässen iförda munkkåpor!

På medeltiden kunde folk i gemen inte läsa. Genom valvmålningarna däremot, kunde kyrkobesökarna tillägna sig budskapet. I vapenhuset släpps det vulgära och burleska fram, medan apostlar och änglar får plats i korvalven.

Dopfunten tillskrivs Oxiemästaren och har likheter med motsvarande i bl.a. Slesvig.

Västra Vemmerlöv kyrka

Västra Vemmerlöv kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen