Lilla Slågarps kyrka

Kyrkan byggdes 1868. Kyrktornet blev färdigt före själva kyrkan, 1823, och här finns bevarat en dopfunt samt en del av altartavlan från den gamla medeltida kyrkan som revs för att ge plats åt den nya. Dopfunten är av sandsten och har kittelformad urholkning.

Kyrkan har inventarier från både 1700- och 1800-talet men även från nutid. Lillklockan blev omgjuten så sent som 1948.

Eftersom det i Lilla Slågarp endast fanns en bondgård på 1600-talet och idag endast tre skånelängor och en bondgård så kan man undra varför man behövde bygga en ny större kyrka. Kyrkoherden Per Lindsjö samlade nämligen vid denna tid så stora åhörarskaror att alla ej fick plats.

Lilla Slågarps kyrka

Lilla Slågarp kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen