Skegrie kyrka

Skegrie kyrka är mycket ung jämfört med Skegriedösen som ligger på andra sidan E6:an men är ändå mycket gammal. Kyrkan byggdes troligen av den kände Mårten Stenmästare. Han låg bakom en rad sockenkyrkor under 1100-talets senare del.

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. Möjligen kan det ha legat en träkyrka här tidigare eftersom ortsnamnet nämns redan 1123 som Schethrögum. Kyrkan har byggts om och till flera gånger. De senaste ombyggnaderna skedde 1844 och 1871.

I samband med dräneringsarbeten 1943 blottlades en av de äldsta kristna gravarna. Gravkistan var byggd av kantstenar efter kroppens form. Över den döde hade man lagt flata stenar.

Bland inventarierna märks den åttasidiga dopfunten av ek från 1661 med reliefframställningar i fyllningarna av bl.a. bebådelse, herdarnas och de vise männens tillbedjan samt Jesu dop.

Nattvardskalken från 1500-talets början är av förgyllt silver med rikt graverad fot och skaft.

Ett par tennljusstakar stammar från 1600-talets början och hör till de vackraste av detta slag. Ljusstakarna har ingraverade figurframställningar bl.a. Jakobs dröm, kopparormens upphöjande, Davids harpospel, Jesu dop och korsfästelse samt yttersta domen. Ljusstakarna är från 1617 och 1634 och ställdes ut på Baltiska utställningen i Malmö 1914.

Kyrkans predikstol är från 1611 och är utförd av ek. Den är rikt snidad och har i korgens fält evangeliststatyetter. Det gamla altaret från 1593 ersattes 1831 med det nuvarande.

På kyrkogårdsmuren ligger en del av de takpannor som tidigare täckte kyrkans tak.

Skegrie kyrka

Skegrie kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen