Simlinge kyrka

Tegelkyrkan, från slutet av 1100-talet eller möjligtvis från början av 1200-talet, ligger i utkanten av byn och är nästan dold för förbipasserande.

Enligt sägnen skall två äldre damer vara upphovet till kyrkan. Efter att den ena damen blivit hundbiten på väg till kyrkan i Södra Åby beslöt de att bygga en kyrka i Simlinge.

Det lilla spetsiga tornet är från 1852 och efterträdde en klockstapel. Årtalet anges med skriften över ingång: OSCAR MDCCCLII, alltså byggt under Oscar I: s regeringstid.

Vid rivning av den gamla kyrkogårdsmuren fann man en väl bevarad kvarnsten från yngre stenåldern. Stenen finns kvar i Simlinge.

Kyrkan har korsvalv i koret och tre valv i långhuset. Predikstolen är från 1623 och altartavlan illustrerar nattvardens instiftande. Här finns också en vacker ornamenterad dopfunt kvar.

Simlinge kyrka

Simlinge kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen