Äspö kyrka

Kyrkan nämns redan av Adam av Bremen 1070. Troligen bestod den i början endast av långskeppet som hade platt tak. Under 1400-talet slogs valven i kyrkan.

Kyrkan är känd för sina lärorika valvmålningar. I den medeltida kyrkan finns välbevarade kalkmålningar av Everlövsmästaren från 1500-talet där Adam och Evas historia skildras. I denna bibliska bilderbok förekommer också Yttersta Domen.

Tornet byggdes 1854, och på 1890-talet ändrades korpartiet helt.

Äspö kyrka

Äspö kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen