Västra Tommarp kyrka

Västra Tommarps lilla medeltidskyrka från 1100-talet har välbevarade romanska stildrag; smalt kor, långhus och halvrund absid.

Kyrkan är byggd i flintsten som hämtades från Östersjön. De svängda barockgavlarna tillkom på 1600-talet. Kyrkan anses vara en av de märkligaste på Söderslätt och har trots många förändringar under århundradens lopp fått behålla mycket av sin ursprungliga karaktär. På ömse sidor om triumfbågen finns två djurfigurer – ett lejon och en vädur. 1901 upptäcktes en skulptur av kritsten i samband med renovering. Den föreställer ett lejon med två mindre lejon på ryggen. Dessa lejon för tanken till Lunds domkyrka.

Dopfunten och piscinan i sakristian är från romersk tid. Predikstolen av trä är från 1600-talet.

Kyrkan är kraftigt restaurerad på 1890-talet. Delar av den gamla altaruppsatsen finns dock kvar.

Bakom altaret finns en stenpelare inmurad i väggen. Det är en så kallad uttömningssten där de heliga kärlen sköljdes. Vattnet rann sedan genom en ledning i kyrkans golv. Stenpelaren har troligen huggits samtidigt som kyrkan byggdes.

Dopfunten antas vara från 1100-talet men försågs med kulörta dekorationer på 1600-talet. Dopfatet är tillverkat i tenn 1640. 1733 års altartavla är skuren av bildhuggaren Alexander Råå från Blentarp. Predikstolen är tillverkad på 1600-talet i en stil som kallas skånsk barock.

Västra Tommarp kyrka

Västra Tommarp kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen