Önnarps kyrka

Kyrkan byggdes 1863. Den ersatte en medeltidskyrka från 1200-talet med 133 sittplatser. Då befolkningen hade ökat ansåg bönderna att en ny kyrka var en nödvändighet.

Från den gamla kyrkan finns bevarat ett krucifix från 1200-talet och en predikstol från 1600-talet.

Kyrkan invigdes den 6 november 1864 av kontraktsprosten Lars Paulus Holmberg.

Önnarps kyrka

Önnarps kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen