Tullstorps kyrka

Kyrkan är en korskyrka i gediget tegelmurverk med ett åttkantigt centraltorn, ett av domkyrkoarkitekten Brunius mest originella verk från 1840-talet.

Kyrkan skiljer sig från andra i häradet genom att tornet är byggt på kyrkans mittskepp.

När kyrkan var färdigbyggd blev det bråk mellan kyrkorådet och byggmästaren. Byggmästaren litade inte riktigt på Brunius beräkningar utan byggde en klockstapel sidan om kyrkan, han menade att tornet inte skulle tåla påfrestningarna från klockorna. Men kyrkorådet stod på sig och byggmästaren fick ta bort klockstapeln. Uppenbarligen hade han fel, så byggmästare han var – tornet står kvar än idag.

Inredningen är i nygotisk stil.

Tullstorps kyrka

Tullstorps kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen